Výsledok mimoriadnych volieb

2023. august 03., štvrtok

Ohľadne výsledku mimoriadnych volieb v Bratislavskom reformovanom senioráte uverejňujeme oznam Generálnej volebnej komisie Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku.

Konacia rada v mene Generálnej volebnej komisie Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku na svojom zasadnutí dňa 2. augusta 2023 spočítala hlasy mimoriadnych volieb v Bratislavskom senioráte a skonštatovala nasledujúce výsledky:

Bratislavský seniorát

Svetský riadny poslanec Synody:

   Péter Nagy (Veľký Meder) – počet odovzdaných hlasov: 23, získané platné hlasy: 21 – zvolený

Možnosti opravných prostriedkov proti voľbám:

Proti voľbám je možné podať sťažnosť najneskôr do 15 dní od vyhlásenia výsledku volieb, podľa zákona č.1/2018 o voľbách na cirkevné funkcie, podľa §44. a §46. predsedovi volebnej komisie.

Sčítanie obyvateľov 2021