Marcové číslo Kalvínskych hlasov

Čoskoro vychádzajúce marcové číslo Kalvínskych hlasov odporúča redaktorka Éva Fritz Beke.

Ponuka reformovaného cirkevného programu Világosság v Rádiu Pátria 16. októbra 2016

Hlavnou témou v Rádiu Pátria o 7:05 hod. bude chodenie vo svetle. Spomíname na duchovného z Tône Dániela Martsa, ktorý by tento rok oslavoval sto rokov. Súhrn správ o slávnostnej bohoslužbe v Svätom Petri, na ktorom dávali vďaku za novo zrekonštruovaný kostol, ale aj za stretnutie konfirmandov spred šesťdesiatich rokov. O dôležitosti chodenia vo svetle po ceste Krista sa k poslucháčom prihovorí duchovná z Chanavy Andrea Nagy Révész.

Ponuka reformovaného cirkevného magazínu Világosság v Rádiu Pátria 2. októbra 2016

Témy budú: Modlitby smerujúce k Bohu v časoch biedy a v ťažkých životných situáciách alebo „Prečo si ma opustil?” – rozoberanie danej témy.  Informácie o prvom misijnom dni v Bratislavskom reformovanom senioráte.

Ponuka reformovaného cirkevného magazínu Világosság v Rádiu Pátria 18. septembra

Témy budú: vzkriesenie Lazara, celková rekonštrukcia reformovaného kostola v Jesenskom, ale reč bude aj o cirkevnom zbore v Gemerskej Hôrke.

Alfréd Somogyi: Božský nadbytok cirkevného práva

Teologický inštitút Jána Calvina v roku 2016 vydal vedeckú prácu ThDr. Alfréda Somogyiho pod názvom Božský nadbytok cirkevného práva.

Ponuka reformovaného cirkevného programu Jasnosť v Rádiu Pátria 4. septembra

Témy budú: židia chcú ukameňovať Ježiša za bohorúhačstvo, čo sa udialo v dennom biblickom tábore vo Veľkom Mederi a reč bude aj o reformovanom duchovnom Tudós Hetényi János narodenom pred 230 rokmi.

Kalvínske hlasy

Jedná sa o mesačník, ktorý je takmer výhradne duševným produktom členov Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku. Okrem úradných záležitostí informuje o  udalostiach v cirkvi, podáva krátke správy. V jednotlivých rubrikách nám predstavuje cirkevné zbory, uverejňuje výročné spomienky, svedectvá, cestopisy, recenzie, meditácie, kratšie prednášky a iné články. Svojím obsahom zohľadňuje cirkevný rok. 

Archív

Udalosti ďalšie →

Sola Rádio

Szola Rádió honlapja

Fonotéka Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku s názvom Sola Rádio bude čoskoro dostupná aj v slovenskom jazyku.