Spravodaj Krízového štábu

2022. máj 15., nedeľa

Dňa 11. mája 2022. znova zasadal Krízový štáb zriadený pre pomoc utečencom, ktorého členovia s vďačným srdcom sumarizovali doteraz došlé dary a rôzne formy inej pomoci. K danému dňu činila zbierka sumu 80 850 eur, z ktorej Synodná Rada RKCS určila rámec vo výške 10 000 eur na hradenie súrnych výdavkov, ktorú má po spoločnej dohode s Krízovým štábom vyúčtovať Ústredie diakonie.

Aj uplynulý týždeň pokračovala akcia „Sendviče na hranice” v organizácii zväzu žien v užskom senioráte. Náklady na prípravu sendvičov v uplynulom mesiaci znášal Bratislavský seniorát. Tekovský seniorát svoj príjem zo Seniorátneho dňa (1000 €) ponúkol cirkevnému zboru Višková v Podkarpatsku, respektíve doručil potravinovú zbierku do obce Zapsoň. Potravinová zbierka sa dostala aj pre Detský domov a Líceum vo Veľkej Dobroni.

Dňa 7 - 8. mája mal v Šahách evanjelizačné služby Lénárd Hánykovics, duchovný misie medzi malomocnými na Ukrajine, behom ktorej dostal pomoc k oprave svojho auta, ktoré sa pokazilo počas doručovania humanitárnej zásielky.

Predstavitelia Ekumenickej pastoračnej služby, ktorá organizuje službu na hraniciach a prevádzkuje tam stan, sa poďakovali dobrovoľníkom a duchovným našej cirkvi za proaktívny prístup. Krízový štáb i naďalej očakáva prihlásenie sa dobrovoľníkov na službu na hraniciach, na ktorú je možné sa prihlásiť na novej webovej stránke: sivmojomsrdci.sk. Cirkevný zbor v Kráľovskom Chlmci ponúkol, že i naďalej zabezpečí ubytovanie pre dobrovoľníkov z väčších diaľok, aby mohli zostať i na viac dní.

V nasledujúcich dňoch Krízový štáb preskúma charakter doteraz ponúknutých ubytovaní a súčasne aj to, že v ktorých cirkevných zboroch boli už utečenci prijatí. V tejto veci ponúka cirkevným zborom každú pomoc a informácie. 

Krízový štáb

Sčítanie obyvateľov 2021