Spravodaj krízového štábu

2022. apríl 14., štvrtok

Krízový štáb, ktorý vznikol pre pomoc utečencom, na svojom zasadnutí dňa 7.4.2022 skonštatoval, že do daného dňa došla ofera vo výške 62 800 €, za ktorú touto cestou každému darcovi ďakuje.

Dočasný zariadenie, ktoré pôsobí v Polene, i naďalej potrebuje skrze Biskupský úrad Reformovanej cirkvi na Podkarpatsku veľkú pomoc nepretržitej podpory, aby mohlo opatrovať utečencov z vnútrozemia Ukrajiny, takže časť ofery sa dostala tam.

V organizácii Združenia reformovaných kresťanských žien sa naďalej pokračovalo v príprave sendvičov na hranice. Utečenci prichádzajú na hraničný priechod vo Vyšnom Nemeckom nie priebežne, lež vo vlnách, ale možno povedať, že dobrovoľníci rozdajú denne 250-300 sendvičov. Krízový štáb dôrazne žiada tých, ktorí chcú prichádzajúcim pomôcť sendvičmi, aby svoj zámer vopred hlásili združeniu, aby sme sa vyhli zbytočnému hromadeniu.   

Uplynulý týždeň boli doručené dary na Podkarpatsko a na pomoc malomocným v Odese.

Krízový štáb konzultoval s vedením Podkarpatského Reformovaného Dištriktu, výsledkom čoho sa v budúcnosti bude snažiť dostať dary cez hranice cielene, nakoľko dlhodobé skladovanie a hromadenie je vo vojnou postihnutej krajine čoraz ryskantnejšie.  

Krízový štáb pokračuje ďalej v konzultácii s predstaviteľmi zahraničných organizácií vo veci spôsobu využitia ich podpory.

Sčítanie obyvateľov 2021