Spravodaj krízového štábu

2022. apríl 04., pondelok

Krízový štáb, ktorý vznikol k pomoci utečencov na svojom zasadnutí dňa 29.3.2022 vzal na vedomie, že doteraz prijaté finančné dary tvoria spolu 58 900 Eur.

Krízový štáb žiadal Predsedníctvo synody, aby z tejto sumy oddelilo  jednu časť pre štáb pre pokrytie náhlych výdavkov a výdavkov rýchlej pomoci.

Pre utečencov prichádzajúcich cez hranicu ďalej pokračuje príprava sendvičov a cestovných balíčkov v organizovaní združenia reformovaných žien, ku ktorým medzi inými prispievajú okrem bratislavského a užského seniorátu aj žiaci a učitelia škôl. Uplynulý týždeň prekročilo hranice viac zásielok, väčšinou na Podkarpatsko, ktorými podporili reformované zariadenia a kuchyne pre núdznych. Podľa referátov duchovných tlak, ktorý prináša príval utečencov z vnútrozemia Ukrajiny, znášajú čoraz ťažšie.

Krízový štáb stanovil spôsob použitia došlých venovaných príspevkov od zahraničných humanitárnych organizácií, v ktorom má prioritu nákup dodávkového vozidla.

Krízový štáb preskúmal kapacitu cirkevných a zborových ubytovacích miest, do ktorých by prijali utečencov a touto cestou ďakuje veľkodušné ponuky cirkevných zborov a fyzických osôb. Podľa správ kolegov, ktorí slúžili na hraniciach, už prichádzajú také osoby – hlavne ženy a deti –, ktoré žiadajú o dočasný štatút utečenca.

Z toho istého dôvodu Krízový štáb očakáva prihlásenie sa osôb, ktoré by vedeli tlmočiť, na nasledujúcej e-mailovej adrese: fugio2022@gmail.com.

Sčítanie obyvateľov 2021