Spravodaj krízového štábu

2022. marec 30., streda

Krízový štáb, ktorý monitoruje a koordinuje humanitárnu pomoc zasadal dňa 23. marca 2022.

Konštatoval, že k uvedenému dňu došlo na účet ústredia diakonie 49 932 eur. I touto cestou ďakujeme šľachetným darcom.  Krízový štáb sa vypočul správy členov štábu, ktorí pomáhali dobrovoľníkom na hranici a aj prenášali dary na územie Podkarpatska. (Do Ťačivu a Solotvina, kde reformovaný zbor prijal okolo 100 utečencov z vnútrozemia Ukrajiny. Okrem sa dostala pomoc do Čopu a Mukačeva, respektíve do Budapešti, do veľkoskladu maďarskej reformovanej diakonie.)

Krízový štáb ďakuje Zväzu reformovaných kresťanských žien na Slovensku, že zorganizoval a organizuje prípravu obložených chlebíkov a balíčkov na hraničné priechody. Štáb i naďalej povzbudzuje k pokračovaniu v tejto forme pomoci. Cirkevné zbory vo východných regiónoch sa môžu prihlásiť na túto službu vyplnením dokumentu pod linkom (Po vyplnení je potrebné konzultovať aj telefonicky): https://docs.google.com/document/d/1dzfX8bZwCutCf3N3tLtoUaqPA5NW3vXb0knKaVI34Qg/edit?usp=sharing

Vzdialenejšie cirkevné zbory môžu pomôcť hotovými, zabalenými potravinami, minerálnou vodou (0,5 l) a nákupom komponentov potrebných k príprave chleba.

V prípade služby vykonávanej na hranici je nutné uvážiť a zobrať vážne, že v susednej krajine je vojnový konflikt.

Uplynulý týždeň oslovilo našu cirkev aj viacero zahraničných humanitárnych organizácií (HEKS, GAW, GZB, HOE, reformovaný cirkevný zbor v Halle a Souli) s tým, že našim prostredníctvom by chceli pomôcť rodinám utečencov. Krízový štáb a vedenie cirkvi priebežne jedná o najvhodnejšom spôsobe poskytnutia pomoci.

Krízový štáb prosí bratov a sestry, aby sa o aktuálnej situácii a možnostiach poskytnutia pomoci informovali z dôveryhodných zdrojov.

Do pozornosti láskavo doporučujeme oficiálnu stránku našej cirkvi (www.reformata.sk) a facebookovú stránku ústredia diakonie, kde sa môžeme dostať k informáciám z prvej ruky.   

Krízový štáb

Sčítanie obyvateľov 2021