Ako chce vláda pomôcť Ukrajincom

2022. marec 18., piatok

Vláda v stredu, 16. marca 2022  schválila opatrenia, ktoré utečencom z Ukrajiny zjednodušia život na Slovensku. Ľahšie sa zamestnajú, nebudú si musieť kupovať diaľničnú známku a ľudia, ktorí im poskytli svoje byty, sa už dozvedia, koľko peňazí budú môcť žiadať od štátu.

Slovensko-ukrajinskú hranicu už prekročilo viac ako 220-tisíc ľudí utekajúcich pred ruskou inváziou. O dočasné útočisko u nás požiadalo takmer 32-tisíc ľudí, o azyl 154 ľudí.

Tu je zoznam zmien, ktoré vláda v stredu presadila.

Práca

·         Mali by sa skrátiť lehoty uznávania zdravotníckeho vzdelania.

·         Lekári, lekárky a ďalší zdravotníci budú môcť na Slovensku pracovať aj v rámci dočasnej odbornej stáže. Zamestnávateľ bude od utečencov pred začatím stáže požadovať, aby mu predložili čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a psychologický posudok o spôsobilosti.

·         Namiesto výpisu z registra trestov, ktorý sa vyžaduje pri nástupe do niektorých zamestnaní, budú Ukrajincom stačiť čestné vyhlásenia o bezúhonnosti.

·         Ukrajinci, ktorí majú na Slovensku živnosť, no boli povolaní slúžiť v armáde, nebudú musieť za toto obdobie platiť sociálne poistenie. Zároveň sa im však toto obdobie nebude započítavať do dôchodkového poistenia, preto budú mať možnosť doplatiť si ho dodatočne.

·         Žiadatelia o azyl a ich rodiny pochádzajúce z Ukrajiny môžu začať pracovať okamžite po požiadaní o azyl.

 

Zdravotná starostlivosť

·         Utečenci dostanú neodkladnú zdravotnú starostlivosť po predložení dokladu o dočasnom útočisku.

·         Neodkladnú zdravotnú starostlivosť pre utečencov bude po novom uhrádzať ministerstvo zdravotníctva, nie ministerstvo vnútra.

Ubytovanie

Vláda opisuje aj to, ako bude vyzerať príspevok na ubytovanie pre utečencov, ak ich ubytuje súkromná osoba.

Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) už pred pár dňami oznámil, že ak budú chcieť súkromné osoby ubytovať utečencov z Ukrajiny, dostanú na to príspevok 7 eur na deň pre dospelého človeka a 3,5 eura pre dieťa.

V stredu vláda zverejnila maximálne sumy, ktoré súkromné osoby môžu dostať za poskytnutie bytu utečencom.

Pri jednoizbovom byte to bude maximálne 500 eur za mesiac, pri dvojizbovom byte 750 eur, pri trojizbovom byte 1000 eur a pri štvorizbovom byte 1250 eur.

To napríklad znamená, že za ubytovanie matky s dieťaťom z Ukrajiny v jednoizbovom byte by mohol vlastník bytu dostať za 30-dňový mesiac spolu 315 eur. Za matku 210 eur a za dieťa 105 eur.

Ak by niekto chcel v jednoizbovom byte ubytovať štyri dospelé osoby a podľa denného príspevku by mal mať nárok na 840 eur (210 za každú osobu), podľa maximálneho stropu získa len 500 eur.

Tento príspevok budú môcť ľudia získať aj spätne za ubytovanie od 26. februára.

Vláda zatiaľ nevyriešila, aké príspevky budú platiť za ubytovanie utečencov veľkokapacitným zariadeniam vo vlastníctve obcí a krajov. V rukách to bude mať ministerstvo dopravy.

·         Ak utečenec nebude umiestnený v štátnom zariadení alebo na jeho ubytovanie nedostane príspevok iné zariadenie, dostane tento utečenec príspevok na to, aby si sám zabezpečil ubytovanie na podobnej úrovni, napríklad v ubytovni.

·         Ak si utečenec nájde nové ubytovanie, bude to musieť oznámiť azylovému zariadeniu, v ktorom je evidovaný, prípadne ministerstvu vnútra.

·         Obce a mestské časti získajú prístup do informačného systému polície, aby utečenci mohli hlásiť zmenu adresy svojho pobytu aj v obci, nielen na polícii.

·         Obce budú utečencom poskytovať príspevok na ubytovanie pre utečencov a tieto náklady bude obciam poverené vyplácať ministerstvo vnútra.

·         Príspevok na ubytovanie sa nebude považovať za príjem, aby utečenci neprišli o pomoc v hmotnej núdzi alebo o príspevok pri ťažkom zdravotnom postihnutí.

Doprava

·         Vozidlá registrované na Ukrajine budú oslobodené od platenia diaľničnej známky.

·         Vozidlá prepravujúce humanitárnu pomoc a utečencov nebudú musieť platiť mýto.

Obrana

·         Vláda môže po novom určiť, ktoré ozbrojené sily na Slovensku majú plniť úlohy NATO, aj to, ktoré budú patriť pod veliteľa NATO.

·         Ak bude mať štát dôvodné podozrenie, že nejaká osoba potrebuje pomoc, bude môcť diplomatickej misii alebo konzulátu poskytnúť osobné údaje tejto osoby. Ide napríklad o potrebu zabezpečiť repatriáciu.

Ďalšie opatrenia

·         preukazy utečencov už nebudú označené pojmom „odídenec“, ale „dočasné útočisko“,

·         poskytovanie dočasného útočiska má platiť až do 4. marca 2023,

·         predlžuje sa platnosť prechodných, trvalých aj tolerovaných pobytov,

·         utečenci nebudú platiteľmi miestnych daní za ubytovanie, za psa a za komunálne odpady,

·         vláda bude môcť rozšíriť okruh prijímateľov sociálnych služieb napríklad aj na utečencov z Ukrajiny,

·         policajný útvar vydá cudzinecký pas tým príslušníkom tretej krajiny, ktorí po príchode na Slovensko požiadajú o dobrovoľný návrat do domovskej krajiny.

 

Prijali ste rodinu s deťmi z Ukrajiny

Ako pre nich vytvoriť dobré podmienky

 

·         Ak sa dá, poskytnite im samostatnú izbu, kde bude mať rodina súkromie

 

·         Stručne a jasne im povedzte podmienky, ponuky a očakávania – do kedy u Vás môžu byť, čo je zadarmo a za čo majú platiť, aké sú u Vás zaužívané aj nepísané pravidlá

 

·         V prvých dňoch bude kľúčové napĺňanie základných potrieb – jedlo, pitie, spánok, hygiena, pokoj ( do reči im možno spočiatku veľmi nebude)

 

·         Upokojujte ich v tom, že môžu niekoľko dní iba oddychovať a pomaly premýšľať, čo ďalej. Nesnažte sa im hneď pomáhať hľadať rýchle riešenia, kam ísť.

 

·         Zistite, čo majú najradšej: kávu alebo čaj, mliečko alebo kakao, aké je ich obľúbené jedlo a diéty.

 

·         Spýtajte sa predovšetkým detí, ako ich máte oslovovať

 

·         Dajte im prístupové heslá na domácu wifi sieť, prípadne im pomôžte vybaviť slovenské telefónne číslo, aby mohli komunikovať s blízkymi

 

·         Po nejakom čase môžete dať rodičom možnosť navariť ich obľúbené jedlo pre všetkých (aj domácich) alebo ich zapojte do bežných domácich činností.  Určite im padne vhod, ak sa budú môcť aspoň v malej miere revanšovať. Zníži to pocit závislosti, ktorý môže byť frustrujúci

 

·         Nezahlcujte ich informáciami, dávkujte ich. Na komunikáciu môžete využiť hlasový prekladač v mobilnom telefóne

·         Nevypytujte sa, nevyzvedajte. Ponúknite im svoje uši.  Časový rozmer, „kedy“ aj rozhodnutie „či vôbec“ ponechajte na nich

 

·         Deti aj dospelí môžu prejavovať veľmi rôzne emócie alebo aj žiadne, je to tak v poriadku, stačí ich vypočuť, pritakať, udržovať očný kontakt, aby boli vnímaní a vypočutí.

 

·         S deťmi komunikujte spočiatku hlavne neverbálne s vľúdnym pohľadom, úsmevom, s dotykmi buďte opatrní. Opýtajte sa na ich rituály pri zaspávaní           ( úplné ticho, jemná hudba, večerníček, kniha, svetlo/tma...) – čokoľvek, čím sa dá umocniť pocit bezpečia pri zaspávaní a viete tomu napomôcť.

 

·         Nezahlcujte deti hračkami. V prípade, že dieťa prichádza bez jedinej hračky, skúste citlivo zistiť, aký typ hračiek preferuje a čo najadresnejšie mu hračku vybrať

 

·         Neplačte pri pohľade na nich, ľútosť nepomáha, ale zrkadlenie ich plaču je dovolené :)       

 

·         Neočakávajte prejavy vďačnosti

 

·         Ak by sa Vám zdalo, že dospelí sú v zlom emočnom rozpoložení, ponúknite im vyhľadanie odbornej pomoci, prípadne že sa chvíľu budete venovať deťom, aby si mohli oddýchnuť, ale v prvých dňoch, neodvádzajte deti preč od rodičov.

 

·         Myslite na to, že oni sú rodina,  je potrebné rešpektovať ich vzťah a dávať im priestor na upevňovanie

 

 

 

 Na čísle 0800 500 888 krízová linka psychologickej pomoci v ukrajinčine.

Je bezplatná, anonymná a funguje každý deň od 8.00 do 20.00 h.

https://www.krizovalinkapomoci.sk/

Prichýlili ste dieťa z Ukrajiny – rady ako  pomáhať

 Stali ste sa  rodinou, ktorá pomáha tým, že prijala ukrajinské dieťa, deti bez rodičov do svojej rodiny. Je to od vás veľmi ústretový čin, nepochybujeme, že aj náročná úloha.

Ponúkame vám zopár rád, ktoré by mohli v tejto situácii v prvých dňoch pomôcť:

Ak je u vás dieťa, ktoré prišlo samé, bez svojich blízkych, je vystrašené, zrejme nerozumie veľmi situácii, chýbajú mu blízki, preto nezabudnite na nasledovné:

·         S dieťaťom komunikujte upokojujúco.

Dovoľte mu vyjadriť svoje obavy, neistoty, strach – buďte empatickí a namiesto „neplač“, hovorte „vidím, že si smutný, bojíš sa, som tu s tebou, pomôžem ti…“ Netreba sa detí pýtať, čo sa im stalo, lepšie je počkať, kým samo začne hovoriť, prikyvovať mu a nepýtať sa na detaily.

·         Citlivo vnímajte, čo dieťa potrebuje.

Nesnažte sa ho objímať, hladkať, mojkať – ste preňho cudzí ľudia. Dotyky sú pre dieťa dôležité, poskytnite ich dieťaťu podaním ruky, pohladením po vlasoch, potľapkaním po chrbte. Poskytnite mu plyšovú hračku, mäkký vankúš, deku na spanie.

·         Oboznámte ho s priestorom, kde bude bývať.

Vysvetlite mu, kde čo je, ako čo funguje, pýtajte sa ho, čo by ešte potrebovalo, čo by chcelo inak, overujte, či porozumelo. Nezahlťte ho informáciami a plánmi, nechajte mu čas a informácie dopĺňajte postupne.

·         Myslime na jazykovú bariéru.

Ideálne je, aby bol v blízkosti dieťaťa niekto, kto vie komunikovať s dieťaťom jazykom, ktorému rozumie. Ideálne je, aby sa dieťa neocitlo v hostiteľskej rodine samé, ale napríklad vo dvojici s iným dieťaťom, ktoré pozná, prípadne je dobré zabezpečiť kontakt so známou osobou aspoň cez mobil, net. Na komunikáciu môžete využiť hlasový prekladač v mobilnom telefóne.

 Poskytnite mu „balíček prvej pomoci“.

Pokoj, jedlo, teplo, možnosť sa vyspať, umyť. Zistite aké jedlo má rado, či zvykne piť mlieko alebo kakao. Spýtajte sa ho na rituály pri zaspávaní (úplné ticho / jemná hudba, večerníček, kniha, svetlo / tma.) - čokoľvek, čím sa dá umocniť pocit bezpečia pri zaspávaní a viete tomu napomôcť.

 Postupne dieťaťu nastavujte režim.

Mal by byť primeraný jeho veku a zvyklostiam – hry, učenie, kontakt s inými deťmi, záujmy, výlety, primerané úlohy, zapojenie do domácnosti.

 Rešpektujte,

že dieťa si prinieslo predmety, ktoré sa viažu k jeho domovu a vzťahom. Ak má oblečenie, hračky, knihy. Nenahrádzajte ich, aj keby boli zničené, staré, sú to veci, s ktorými ho viažu spomienky, udalosti. Môžete ich vyprať, môžete ich postupne dopĺňať, ale rešpektujte ich ako jeho súčasť, pýtajte sa ho na ne, hrajte sa s nimi, čítajte si z nich spolu. Ak nemá žiadnu hračku, pýtajte sa, akú malo doma rado a skúste podľa toho nájsť vhodnú novú alebo vašu.

 Deti potrebujú porozumieť tomu, čo sa deje.

Nie je teda namieste ich od informácií chrániť, izolovať. Oveľa viac sa bojíme neznámeho, neistoty ako faktov, aj keď zlých. Preto je potrebné deti informovať, samozrejme primerane veku, čo sa týka množstva informácií aj spôsobu.

Malým deťom netreba hovoriť podrobnosti ani ich zahlcovať informáciami, len im treba vysvetliť, prečo sa ocitli bez rodičov (môžeme si pomôcť príbehom, rozprávkou) a uistiť ich, že sa všetci budú snažiť aby rodičia mohli ku nim prísť. Ak je to možné, sprostredkovať im aspoň hovor, video, odkaz od rodičov alebo iných blízkych.

U starších detí, ktoré vedia získavať informácie aj samé, treba kontrolovať zdroje informácií a a rozprávať sa s nimi o tom, čo sa deje, ako sa to môže vyvíjať. A samozrejme ich ubezpečovať o našej podpore.

 S deťmi sa rozprávajte o ich domove.

Hovorte o ich príbehoch, o tom kde bývali, čo radi robili, nech vás zoznamujú s ich krajinou. Skúste spoločne pripraviť ukrajinské jedlo, naučte sa pesničku, pozerajte spoločne ukrajinskú rozprávku, zaujímajte sa o ich zvyklosti. Robte čokoľvek, čo vyjadrí váš záujem o ne a ich domov, krajinu.

Myslite na to, že dieťa má pravdepodobne svoje blízke vzťahové osoby. Podporte ho v komunikácii s nimi a ak by sa to technicky teraz nedalo, tak dieťa môže svojim blízky písať, kresliť s perspektívou budúceho stretnutia sa. Zaujímajte sa o jeho ľudí a ich spoločný život. Svoju rolu vnímajte ako dočasnú, ale tu a teraz dôležitú.

 Ak sa vám čokoľvek zdá náročné, je dobré v prípade potreby vyhľadať odborníka, ktorý sa zaoberá vplyvom traumatických udalosti na deti či dospelých.

Ak by ste mali potrebu poradiť sa, ako sa postarať o deti zverené dočasne do vašej starostlivosti, môžete nás kontaktovať linky pomoci.

 Na čísle 0800 500 888 krízová linka psychologickej pomoci v ukrajinčine.

Je bezplatná, anonymná a funguje každý deň od 8.00 do 20.00 h.

https://www.krizovalinkapomoci.sk/

 Na čísle 0800 222 450 telefonická linka dôvery Nezábudka

Je bezplatná, anonymná, ponúka krízovú intervenciu pre ľudí v krízových situáciách v Ukrajinskom jazyku, je dostupná každý deň od 13:00 do 21:00h.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Важливі контакти

Поліція

тел. номер: 158, 112


Відділення поліклініки

тел. номер: 155, 112


Пожежники

тел. номер: 150, 112


Посольство України в Словаччині

Адреса: Radvanská 35, 81101, Bratislava, Словацька республіка
тел. номер: +421 2 592 028 10


Інфолінії для україномовних осіб - Міністерство внутрішніх справ Словацької Республіки

+421 513 816 111
+421 259 765 111

 

Dôležité kontakty

Polícia SR

Tel. číslo: 158, 112


Ambulancia

Tel. číslo: 155, 112


Hasiči

Tel. číslo: 150, 112


Ukrajinská ambasáda na Slovensku

Adresa: Radvanská 35, 81101, Bratislava, Slovenská republika
Tel. číslo: +421 2 592 028 10


Infolinky Ministerstva vnútra SR pre ukrajinsky hovoriace osoby

+421 513 816 111
+421 259 765 111

Zoznam liniek s rozprávkami na čítanie, počúvanie, či pozeranie v ukrajinskom jazyku

 V zmysle udalostí, ktoré sa pre nás v posledných dňoch stali bežnou realitou sa mnohí z nás cítia bezmocní a zároveň majú potrebu nejakým spôsobom pomôcť. Pomôcť ľuďom utekajúcim z krajiny, v ktorej je práve vojna, pomôcť maminkám a deťom zvládnuť túto situáciu najlepšie ako sa dá.

 Práve pomoc deťom a všetkým tým, ktorí sa o deti utekajúce pred vojnovým konfliktom starajú sme vytvorili zoznam liniek na voľne dostupné ukrajinské rozprávky, ebooky, audioknihy, tlačiteľné pexeso, či vzdelávací obsah pre malých, či veľkých školákov.

 Pri tvorbe obsahu sme využili zoznam zo stránky Unicef, Ukrajinského vydavateľstva Starý Lev/Видавництво Старого Лева, informáciu zo Združenia poľských knihovníkov SPB a tipov, ktoré nám poslali naši kamaráti, ktorým sa tento nápad zdal užitočný.

Ukrajinské vydavateľstvo Starý Lev sprístupnilo zadarmo niektoré e-knihy, aby pomohli  rozptýliť pozornosť malých detí pri čítaní: http://bitly.ws/oQDE

Ponúkame tiež na zhliadnutie desiatok videí, v ktorých ukrajinský autori čítajú deťom úryvky zo svojich kníh: http://bitly.ws/oQP6

 Vydavateľstvo Morning poskytuje detské knihy v elektronickom formáte zadarmo. Obsah sa dá stiahnuť a čítať bez prístupu na internet. Web BaraBooka:

http://www.barabooka.com.ua/yak-dopomagati-dityam-u-zamknenomu-prostori/

 

V telegramovom kanáli Pavlush a Yalush je možné stiahnuť si audio príbehy, ktoré budú rovnako dostupné aj bez internetu: https://t.me/pavlushaiyava

 Ďalší kanál telegramu s názvom Audiokazky Аудіоказки audiokazakami v ukrajinčine, na ktorom sa dajú audio príbehy sťahovať a počúvať bez internetového pripojenia https://t.me/kazky_ukr

 Vydavateľstvo Yakaboo otvorilo bezplatný prístup k audio a e-knihám v mobilnej aplikácii: https://bit.ly/3CcZG92

 Megogo otvorilo bezplatný prístup ku karikatúram, filmom a audioknihám https://bit.ly/35KLwjg

 Portál s digitálnym obsahom KuboMedia.sk ponúka niekoľko ukrajinských rozprávok s krásnymi ilustráciami na čítanie. Na portáli je potrebná registrácia, ktorá je tiež bezplatná: https://app.kuboknihy.sk/

 Združenie poľských knihovníkov SPB ponúka na svojej stránke detské knihy v ukrajinskom jazyku na stiahnutie zadarmo: http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24160&prev=1

 Rozprávky na stiahnutie môžu rodičia, či učitelia a ľudia z pomáhajúcich profesií nájsť aj na web stránke Bibliokid https://www.bibliokid.if.ua/

 Animované rozprávky zadarmo si môžu pozerať cez portál Kinoguru https://kinoguru.be/multfilmy/

 Český Obchudek Vendula ponúka česko-ukrajinské a slovensko-ukrajinské pexeso a omaľovánky zadarmo na stiahnutie

https://www.obchudekvendula.cz/Zdarma-c15_0_1.htm?fbclid=IwAR1P6lE0c7bXfssT3nK6E6dVGfvNmIommJBbf5f4zdg9iPesN-UO_BWRPO8

 Audioknihy v ukrajinčine pre deti je možné nájsť aj na 4read portáli: https://4read.org/dytlit/

 Vzdelávací obsah

 Ukrajinské deti sa môžu zaregistrovať na online vyučovanie, ktoré tvoria ukrajinskí učitelia: http://schooltogo.online/?fbclid=IwAR0YgqokvRXcokF1cbh6L2TaUTHf8J3Z-L2kCFgIIYmfarhtDGFy04P1CFw

 Nová ukrajinská škola zorganizovala sériu informatívnych online stretnutí s učiteľmi. Plán stretnutí je denne aktualizovaný https://bit.ly/3sDR87P

 Linka dôvery Nezábudka v ukrajinskom jazyku 0800 222 450

https://linkanezabudka.sk/

Інформація для українців, що прибувають у Словаччину

Словаччина повністю підготовлена прийняти очікуваний потік людей, що рятуються від війни. Ми вживаємо всіх заходів, щоб надати якісну допомогу на кордонах. На цій сторінці ви знайдете детальну інформацію про те, що чекатиме вас на кордоні та після його перетину до Словаччини.
Ми потурбуємось про вас.

Застереження щодо безпеки

Ми застерігаємо людей, які приїжджають з України, бути пильними та виконувати вказівки призначених державних службовців (наприклад, поліції) чи волонтерів некомерційних організацій. Не передавайте свої документи, гроші чи майно нікому. Перед використанням неофіційного транспорту проконсультуйтеся з людьми, які працюють на кордоні або волонтерами некомерційних організацій.

Якщо ви почуваєтеся в небезбеці, зв’яжіться з національною гарячою лінією допомоги з питань торгівлі людьми (0800 800 818)

Хочу залишитися в Словаччині

 Перебування у Словаччині

ПЕРЕБУВАННЯ ІЗ ДІЙСНИМ БІОМЕТРИЧНИМ ПАСПОРТОМ
Якщо у вас є дійсний біометричний паспорт, ви можете легально перебувати на території Словацької Республіки та Шенгенської зони протягом 90 днів. Щоб легально залишитися на території Словаччини на довше, під час цього часу вам потрібно вирішити чи подавати заявку на яку-небудь з форм легального перебування, або заявку на тимчасовий притулок чи азил.

ТИМЧАСОВИЙ ПРИТУЛОК
Тимчасовий притулок надається для захисту іноземців від війни, наслідків гуманітарної катастрофи або систематичного чи масового порушення прав людини в країні походження. Це найшвидша форма захисту, яка надасть іноземцям доступ до житла, харчування, охорони здоров’я та дозволить їм залишатися та працювати в Словацькій Республіці. Ви можете подати заявку на тимчасовий притулок особисто, безпосередньо на кордоні або у відділенні поліції у справах іноземців. Кожна повнолітня особа просить тимчасового притулку особисто.

 Informácie pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko

Slovensko je pripravené zvládnuť očakávaný príchod ľudí utekajúcich pred vojnou. Prijímame opatrenia, aby sme na hraničných prechodoch poskytli účinnú pomoc. Na tejto stránke nájdete podrobnejšie informácie o tom, čo vás čaká priamo na hraniciach a po ich prechode na Slovensko. Postaráme sa o vás.

Bezpečnostné upozornenie

Upozorňujeme ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny, aby boli obozretní a riadili sa pokynmi označených zamestnancov štátu (napr. Polícia) alebo dobrovoľníkov neziskových organizácií. Nikomu inému neodovzdávajte svoje doklady, peniaze alebo svoj majetok. Pred využitím neoficiálnej dopravy si túto skutočnosť odkonzultujte s ľuďmi pracujúcimi na hranici alebo dobrovoľníkmi neziskových organizácií.

V prípade, že sa cítite byť v ohrození, kontaktujte prosím Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi(0800 800 818)

Chcem ostať na Slovensku

 POBYT S PLATNÝM BIOMETRICKÝM PASOM
Ak máte platný biometrický pas, môžete sa zdržiavať na území Slovenskej republiky a schengenskom priestore 90 dní. Aby ste mohli ostať legálne na území SR dlhšie, počas tejto doby sa budete musieť rozhodnúť, či požiadate o niektorú z foriem pobytu, alebo požiadate o dočasné útočisko, prípadne o azyl.

DOČASNÉ ÚTOČISKO
Dočasné útočisko sa poskytuje na ochranu cudzincov pred vojnovým konfliktom, následkami humanitárnej katastrofy alebo sústavným, alebo hromadným porušovaním ľudských práv v krajine pôvodu. Ide o najrýchlejšie poskytnutú formu ochrany, ktorá cudzincom zabezpečí prístup k ubytovaniu, strave, zdravotnej starostlivosti a umožní zdržiavať sa a pracovať v SR. O udelenie dočasného útočiska môžete požiadať osobne buď priamo na hraniciach, alebo na oddelení cudzineckej polície. Každá dospelá osoba žiada o dočasné útočisko osobne.

 Якщо ви можете підтвердити свою особу (паспортом, ID-карткою), тимчасовий притулок вам буде надано відразу після реєстрації. Якщо у вас немає документів, ваша заява на тимчасовий притулок буде розглянута в короткий термін приблизно протягом 30 днів. Ви одразу отримаєте житло, харчування, невідкладну медичну допомогу та гігієнічні потреби.

У нинішній ситуації громадянам України доцільніше подавати заявку на надання тимчасового притулку, ніж на азил. Якщо ви подаєте заявку на азил, то зможете працювати лише після прийняття рішення щодо надання азилу або надання додаткового захисту, відп. якщо ваша заява не буде розглянута протягом 9 місяців від початку провадження.

 Можливіть подати заяву на тимчасовий притулок:

·         Якщо йдеться про іноземця, який подає запит при в’їзді на територію Словацької Республіки - у відповідному відділі поліції у справах іноземців на місці перетину кордону.

·         Якщо йдеться про іноземця, який подає запит уже після в’їзду на теритоію Словацької Республіки - у відділі поліції у справах іноземців відповідно до місця перебування.

Можливість подати заяву на азил:

Так. Але зважаючи на велику кількість людей, які втікать від війни, для громадян України вигіднішим є статус тимчасового біженця. Наразі процедура надання азилу при великій кількості бажаючих, може тривати дуже довго. Подати заявку на азил можна при в’їзді на територію Словацької Республіки у відділі поліції на місці перетину кордону або пізніше, аж після в’їзду на територію Словацької Республіки у відділі поліції встановленому в азиловому закладі (міграційний табір м.Гуменне).

 Тимчасовий притулок надається з метою захисту іноземців від війни, наслідків гуманітарної катастрофи або постійних чи масових порушень прав людини в країні походження.Рішенням Уряду Словацької Республіки з 1 березня 2022 року починається надання тимчасового притулку громадянам України та членам їх сімей.

Азил — це форма міжнародного захисту, яка надається особі, тому що він чи вона має обґрунтовані занепокоєння щодо переслідування на расовій, національній чи релігійній основі, через певні політичні погляди чи належність до певної соціальної групи, і через ці занепокоєння не може або не хоче повернутися до країни походження.

Додатковий захист — це форма міжнародного захисту, яка надається тим заявникам на азил, які не відповідають вимогам щодо отримання азилу, але є серйозні підстави вважати, що вони піддадуться реальній загрозі серйозної несправедливості, якщо повернуться до країни походження, і тому не можуть туди повернутися.

 Ak viete preukázať svoju totožnosť (pas, ID karta), dočasné útočisko Vám bude poskytnuté okamžite po registrácií. Ak nemáte žiadne doklady, o Vašej žiadosti o dočasné útočisko bude rozhodnuté v krátkom čase približne do 30 dní. Ubytovanie, stravu, neodkladnú zdravotnú starostlivosť a hygienické potreby dostanete ihneď.

V aktuálnej situácii je pre ľudí z Ukrajiny vhodnejšie žiadať o status dočasného útočiska ako o azyl. Ak požiadate o udelenie azylu, zamestnať sa budete môcť až po vydaní rozhodnutia o udelení azylu alebo poskytnutí doplnkovej ochrany, resp. ak o Vašej žiadosti nebude rozhodnuté do 9 mesiacov od začiatku konania.

 Možnosť požiadať o dočasné útočisko:

·         Ak ide o cudzinca, ktorý žiada pri vstupe na územie SR - na príslušnom policajnom útvare cudzineckej polície v mieste hraničného priechodu.

·         Ak ide o cudzinca, ktorý žiada po vstupe na územie SR - na policajnom útvare cudzineckej polície podľa miesta, kde sa zdržiava.

Možnosť požiadať o azyl:

Áno. Avšak pri príleve veľkého počtu ľudí utekajúcich pred vojnou je pre občanov Ukrajiny vhodnejší status dočasného útočiska. V súčasnosti by azylové konanie pri veľkom počte cudzincov prebiehalo veľmi dlho. Požiadať o azyl môžete pri vstupe na územie SR na policajnom útvare v mieste hraničného priechodu alebo neskôr po vstupe do SR na policajnom útvare zriadenom pri azylovom zariadení (Záchytný tábor Humenné).

 Dočasné útočisko sa poskytuje na účely ochrany cudzincov pred vojnovým konfliktom, následkami humanitárnej katastrofy alebo sústavným, alebo hromadným porušovaním ľudských práv v krajine pôvodu. Vláda SR rozhodnutím určila začiatok 1.3.2022 poskytovania dočasného útočiska pre štátnych občanov Ukrajiny a ich rodinných príslušníkov.

Azyl je forma medzinárodnej ochrany, ktorá bude osobe udelená z dôvodu, ak má opodstatnené obavy z prenasledovania z rasových, národnostných alebo náboženských dôvodov, z dôvodov zastávania určitých politických názorov, alebo príslušnosti k určitej sociálnej skupine a vzhľadom na tieto obavy sa nemôže alebo nechce vrátiť do krajiny pôvodu.

Doplnková ochrana je forma medzinárodnej ochrany, ktorá sa poskytuje tým žiadateľom o azyl, ktorí nespĺňajú podmienky na udelenie azylu, avšak sú vážne dôvody domnievať sa, že by boli v prípade návratu do krajiny pôvodu vystavení reálnej hrozbe vážneho bezprávia, a preto sa do krajiny pôvodu nemôžu vrátiť.

Хочу дістатися до іншої країни ЄС

 Наземний транспорт

У Словаччині ви можете використати автобусне, залізничне, а також авіа- сполучення.

Для всіх громадян України при пред'явленні паспорту залізничний транспорт є безкоштовним. Але всеодно потрібно купити резервацію місця.

 Авіасполучення

Найближчим аеропортом до Україно-Словацького кордону є аеропорт Кошице з прямими авіарейсами в Лондон, Прагу, Відень, Варшаву, Ліверпуль та Дублін.
Більше інформації: https://www.airportkosice.sk

Допомога за кордоном

Чеська Республіка: https://www.stojimezaukrajinou.cz
Польща: https://www.gov.pl/web/mswia-en/information-for-refugees-from-ukraine
Австрія: https://www.bmi.gv.at/bmi_documents/2749.pdf
Ситуація в інших країнах: https://ukraina.guide/

Chcem sa dostať do inej krajiny EÚ

Pozemná doprava

Na Slovensku môžete využiť autobusovú dopravu, vlakovú dopravu a leteckú dopravu.

Pre všetkých obyvateľov z Ukrajiny je po predložení pasu vlaková doprava zadarmo. Je však potrebné, aby ste si zakúpili miestenku.

Letecká doprava

Najbližšie letisko k slovensko - ukrajinským hraniciam je letisko Košice s priamymi letmi do Londýna, Prahy, Viedne, Varšavy, Liverpoolu a Dublina.
Viac informácii: https://www.airportkosice.sk

Pomoc v zahraničí

Česká republika: https://www.stojimezaukrajinou.cz
Poľsko: https://www.gov.pl/web/mswia-en/information-for-refugees-from-ukraine
Rakúsko: https://www.bmi.gv.at/bmi_documents/2749.pdf
Situácia v ostatných krajinách: https://ukraina.guide/

Informácia a dočasnom útočisku - tu.

Sčítanie obyvateľov 2021