Adventná potravinová zbierka

2020. November 11., streda

Ústredie diakonie Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku spolu s Cigánskou misiou a RE-MI-DI-ou n.o vyhlasuje prvú spoločnú potravinovú zbierku v období adventu.

Z dôvodu súčasnej pandemickej situácie je komunitný život Cirkvi prerušený a preto sme sa rozhodli osloviť z radov dobrovoľníkov tých, ktorí by v svojom blízkom okolí pomohli doručiť zopár krabíc potravín pre skupinu ľudí ohrozených chudobou resp. tých ktorí to najviac potrebujú.

Zbierku odporúčame do pozornosti všetkým cirkevným zborom RKC, ktoré môžu sami vyzvať dobrovoľníkov zo svojich radov. Prihlásiť sa za dobrovoľníka môže aj osoba, ktorá nie je členom našej cirkvi avšak rada by pomohla a zapojila sa do takejto formy pomoci vo svojom okolí.

Zaregistrovaní dobrovoľníci budú mať možnosť zúčastniť sa online školenia, na ktorom organizátori zbierky  vysvetlia priebeh, podmienky a pravidlá týkajúce sa projektu. Zapojené osoby dostanú od ÚD RKC preukaz diakonika, alebo potvrdenie že sú účastníkmi projektu, ktorým sa budú môcť preukázať že vykonávajú dobrovoľnícku, charitatívnu činnosť.

Registráciu je potrebné urobiť online na:  https://forms.gle/VviGRUjgTmJ38sgX7

Uzávierka prihlášok dobrovoľníkov je 15. november 2020. Všetci registrovaní dobrovoľníci sa budú musieť preukázať negatívnym ATG alebo PCR testom.

Realizácia celého projektu závisí od počtu prihlásených dobrovoľníkov. Jednotlivé etapy projektu sme rozvrhli do nasledovných fáz:

1.fáza: Oboznámenie s projektom CZ RKC na Slovensku, senioráty, generálnu cirkev. (email, Facebookové stránky organizátorov, webové stránky, média) Medializácia, ktorej cieľom je motivovanie jednotlivé cirkevné zbory do zapojenia sa do projektu. Vyhlásenie projektu s možnosťou aj finančnej podpory a hľadaním generálnych sponzorov.

Trvanie: od 2.novembra – do 15.novembra 2020

2.fáza: Nadviazanie komunikácie so zapojenými subjektami. Cirkevné zbory a dobrovoľníci, ktorí sa zapoja dostanú vypracovaný manuál a budú mať možnosť prihlásiť sa na míting. V slovenskom jazyku RE-MI-DIA a ÚD RKC a v maďarskom jazyku  Cigánska misia a ÚD RKC. Pozbierajú sa všetky potrebné osobné údaje o dobrovoľníkoch z dôvodu vydania preukazu diakonika.

Trvanie: od 16.novembra – do 22.novembra 2020

3.fáza: Zber trvanlivých potravín do určených zberných miest. Následne príprava na rozvoz k cieľovým skupinám. Rozdelenie úloh v rámci jednotlivých skupín zapojených do projektu.

Trvanie: od 23.novembra – do 7.decembra 2020

4.fáza: Rozvoz a distribúcia do domácností cieľových skupín dobrovoľníkmi ÚD RKC na Slovensku.

Trvanie: od 8.decembra – do 22.decembra 2020

5.fáza: Vyhodnotenie evalvácia projektu. Zrealizovaný bude míting v online priestore s cieľom výmeny skúseností a pozitívnych príkladov projektu.

 

Trvanie: od 23.decemra – do 8.januára 2021

 Szilárd Haris

Sčítanie obyvateľov 2021