Členovia Synodnej rady

Synoda na riešenie úloh, ktoré nepatria do oblasti zákonodarstva, volí Synodnú radu. Synodná rada s 12 členmi (6 členov tvorí Predsedníctvo synody a 6 členov si volí Synoda z vlastných radov tajným hlasovaním) je riadiacim orgánom cirkvi, rozhoduje vo všetkých takých veciach, ktoré sa týkajú cirkvi ako celku, alebo ktoré jej senioráty v zmysle ústavy a štatútov predložia.

László Fazekas 
Funkcia:  biskup, duchovný predseda Synody
Adresa:  Jókaiho 34
   945 01 Komárno
Telefón: +421-917 331 214
E-mail:  fazekas.laszlo@reformata.sk
   
   
   

Vince Fekete 
Funkcia:  generálny kurátor, svetský predseda Synody
Adresa:  Vodná 8/78
   945 01 Komárno
Telefón:  +421-908 932 827
E-mail:  fekete.vince@reformata.sk
   
   
   

Róbert Géresi 
Funkcia:  zástupca biskupa
Adresa:  Seňa
   044 58 Seňa
Telefón:  +421-905 366 361
E-mail:  geresi.robert@reformata.sk
   
   

 

Ferenc Porubán 
Funkcia:  zástupca generálneho kurátora
Adresa:  Hrhov 164
   049 44 Hrhov
Telefón:  +421-907 869 876
E-mail:  porubanferi@post.sk
   
   
   
Ján Semjan
Funkcia:  zástupca biskupa
Adresa:  Osloboditeľov 37
   044 14 Čaňa
Telefón:  +421-55 69 99 230
E-mail:  semjan.jan@gmail.com
   
   
   
Július Kováč
Funkcia:  zástupca generálneho kurátora
Adresa:  Skároš č. 281
   044 11 Zďaňa
Telefón:  +421-911 804 288, +421-55 69 80 616
E-mail:  kovac.julius@centrum.sk
   
   

 
 Gyula Kassai 
Funkcia:  duchovenský člen 
Adresa:  Mlynská 4
   935 32 Levice
Telefón:  +421-915 384 426
E-mail:  kassaigyula.lv@gmail.com
   
   
 Ákos Róbert Nagy
Funkcia:  duchovenský člen
Adresa:  Chanava 155
   980 44 Lenartovce
Telefón:  +421-905 216 117
E-mail:  hanvarefegyhaz@freemail.hu
   

 
 Alfréd Somogyi
Funkcia:  duchovenský člen
Adresa:  Dlhá 12
   930 28 Opatovský Sokolec
Telefón:  +421-905 176 111
E-mail:  somogyia@mail.t-com.sk
   
   
 Zoltán Bán
Funkcia:  svetský člen
Adresa:  Veterná 61
   979 01 Rimavská Sobota
Telefón:  +421-905 973 750
E-mail:  
   

 
 Csaba Furik
Funkcia:  svetský člen
Adresa:  Malý Horeš
   076 52 Malý Horeš
Telefón:  
E-mail:  
   

 
 
 Rudolf Molnár
Funkcia:  svetský člen
Adresa:  Mlynárska 528/5
   925 23 Jelka
Telefón:  +421-903 711 681
E-mail: