Členovia Synodnej rady

Synoda na riešenie úloh, ktoré nepatria do oblasti zákonodarstva, volí Synodnú radu. Synodná rada s 12 členmi (6 členov tvorí Predsedníctvo synody a 6 členov si volí Synoda z vlastných radov tajným hlasovaním) je riadiacim orgánom cirkvi, rozhoduje vo všetkých takých veciach, ktoré sa týkajú cirkvi ako celku, alebo ktoré jej senioráty v zmysle ústavy a štatútov predložia.

Róbert Géresi 
Funkcia:  biskup, duchovný predseda Synody
Cirkevný zbor:  Seňa
   
Telefón:  
E-mail:  
   
   
   

Ferenc Porubán 
Funkcia:  generálny kurátor, svetský predseda Synody
Cirkevný zbor:  Hrhov
   
Telefón:  
E-mail:  
   
   
   

Loránt Rákos 
Funkcia:  zástupca biskupa
Cirkevný zbor:  Štrkovec
   
Telefón:  
E-mail:  
   
   

 

Pál Kiss 
Funkcia:  zástupca generálneho kurátora
Cirkevný zbor:  Pozba
   
Telefón:  
E-mail:  
   
   
   

Ján Semjan
Funkcia:  zástupca biskupa
Cirkevný zbor:  Čaňa
   
Telefón:  
E-mail:  
   
   
   

Pavol Gurbaľ
Funkcia:  zástupca generálneho kurátora
Cirkevný zbor:  Vyšný Čaj
   
Telefón:  
E-mail:  
   
   

 

 Pál Erdélyi
  Funkcia:  duchovenský člen 
Cirkevný zbor:  Vlčany
   
Telefón:  
E-mail:  
   
   

 Ákos Róbert Nagy
  Funkcia:  duchovenský člen
Cirkevný zbor:  Rumince
   
Telefón:  
E-mail:  
   

 

 Zsolt Molnár
  Funkcia:  duchovenský člen
Cirkevný zbor:  Čičarovce
   
Telefón:  
E-mail:  
   
   

 Csaba Furik
  Funkcia:  svetský člen
Cirkevný zbor:  Malý Horeš
   
Telefón:  
E-mail:  
   

 

 Rudolf Molnár
  Funkcia:  svetský člen
Cirkevný zbor:  Jelka
   
Telefón:  
E-mail:  
   

 

 
 Zoltán Oros
  Funkcia:  svetský člen
Cirkevný zbor:  Šahy
   
Telefón:  
E-mail:  
   
   

Sčítanie obyvateľov 2021