Členovia Synody

Najvyšším zákonodarným a riadiacim orgánom Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku je Synoda. Synodu tvorí tridsaťšesť poslancov synody volených cirkevnými zbormi, členovia Predsedníctva synody a zástupca teologickej akadémie.

László Fazekas 
Funkcia:  biskup, duchovný predseda Synody
Adresa:  Jókaiho 34
   945 01 Komárno
Telefón: +421-917 331 214
E-mail:  fazekas.laszlo@reformata.sk
   
   
   

Vince Fekete 
Funkcia:  generálny kurátor, svetský predseda Synody
Adresa:  Vodná 8/78
   945 01 Komárno
Telefón:  +421-908 932 827
E-mail:  fekete.vince@reformata.sk
   
   
   

Róbert Géresi 
Funkcia:  zástupca biskupa
Adresa:  Seňa č. 210
   044 58 Seňa
Telefón:  +421-905 366 361
E-mail:  geresi.robert@reformata.sk
   
   

 

Ferenc Porubán 
Funkcia:  zástupca generálneho kurátora
Adresa:  Hrhov 164
   049 44 Hrhov
Telefón:  +421-907 869 876
E-mail:  porubanferi@post.sk
   
   
   
Ján Semjan
Funkcia:  zástupca biskupa
Adresa:  Osloboditeľov 37
   044 14 Čaňa
Telefón:  +421-55 69 99 230
E-mail:  semjan.jan@gmail.com
   
   
   
Július Kováč
Funkcia:  zástupca generálneho kurátora
Adresa:  Skároš č. 281
   044 11 Zďaňa
Telefón:  +421-911 804 288, +421-55 69 80 616
E-mail:  kovac.julius@centrum.sk
   
   

 
Alfréd Somogyi 
Funkcia:  duchovný poslanec za bratislavský seniorát
Adresa:  Dlhá 12
   930 28 Opatovský Sokolec
Telefón:  +421-905 176 111
E-mail:  somogyia@mail.t-com.sk
   
   
   

György Csík 
Funkcia:  duchovný poslanec za bratislavský seniorát
Adresa:  Hlavná 122
   946 15 Tôň
Telefón:  +421-908 560 380
E-mail:  
   
   
   

István Bucsuházy 
Funkcia:  svetský poslanec za bratislavský seniorát
Adresa:  Školská 31
   931 01 Šamorín
Telefón:  
E-mail:  
   
   

 

Rudolf Molnár 
Funkcia:  svetský poslanec za bratislavský seniorát
Adresa:  Mlynárska 528/5
   925 23 Jelka
Telefón:  +421-903 711 681
E-mail:  
   
   
   
Sándor Dobai 
Funkcia:  duchovný poslanec za komárňanský seniorát
Adresa:  Moča 51
   946 37 Moča
Telefón:  +421-915 612 387
E-mail:  
   
   
   
Pál Erdélyi 
Funkcia:  duchovný poslanec za komárňanský seniorát
Adresa:  Hlavná 964
   925 84 Vlčany
Telefón:  +421-905 680153
E-mail:  
   
   

 
Elemér Rácz 
Funkcia:  duchovný poslanec za komárňanský seniorát
Adresa:  Hlavná 130
   946 32 Marcelová
Telefón:  +421-905 336 856
E-mail:  
   
   
   

Sándor Gál 
Funkcia:  svetský poslanec za komárňanský seniorát
Adresa:  Družstevná 89
   946 35 Búč
Telefón:  +421-905 918 711
E-mail:  galsandor51@gmail.com
   
   
   

Alajos Baranyay 
Funkcia:  svetský poslanec za komárňanský seniorát
Adresa:  Žihárec 108
   925 83 Žihárec
Telefón:  
E-mail:  
   
   

 

András Fitos 
Funkcia:  svetský poslanec za komárňanský seniorát
Adresa:  Trstice č. 1077
   925 42 Trstice
Telefón:  +421-907 444 859
E-mail:  
   
   
   
Tibor Révész 
Funkcia:  duchovný poslanec za seniorát barš
Adresa:  nám. SNP 7
   937 01 Želiezovce
Telefón:  +421-905 650 867
E-mail:  csrevesz@gmail.com
   
   
   
Gyula Kassai 
Funkcia:  duchovný poslanec za seniorát barš
Adresa:  Mlynská 4
   935 32 Levice
Telefón:  +421-915 384 426
E-mail:  kassaigyula.lv@gmail.com
   
   

 
Pál Kiss 
Funkcia:  svetský poslanec za seniorát barš
Adresa:  Pozba č. 35
   941 51 Pozba
Telefón:  +421-903 765 498
E-mail:  kiss@rodentica.cz
   
   
   

Zoltán Oros
Foto Funkcia:  svetský poslanec za seniorát barš
Adresa:  Hlavné nám. 20
   936 01 Šahy
Telefón:  +421-903-406-338
E-mail:  zoltanoros@mail.t-com.sk
   
   

Ákos Róbert Nagy 
Funkcia:  duchovný poslanec za gemerský seniorát
Adresa:  Chanava 155
   980 44 Lenartovce
Telefón:  +421-905 216 117
E-mail:  hanvarefegyhaz@freemail.hu
   
   

 

Malvin Szaszák 
Funckia:  duchovný poslanec za gemerský seniorát
Adresa:  Gemerská Hôrka
   049 12 Gemerská Hôrka
Telefón:  +421-918 100 051
E-mail:  
   
   
   
István Boros 
Funkcia:  duchovný poslanec za gemerský seniorát
Adresa:  Bátka 19
   980 21 Bátka
Telefón:  +421-910 789 456
E-mail:  
   
   
   
Zoltán Bán 
Funkcia:  svetský poslanec za gemerský seniorát
Adresa:  Veterná 61
   979 01 Rimavská Sobota
Telefón:  +421-905 973 750
E-mail:  
   
   

 
László Fürjes 
Funkcia:  svetský poslanec za gemerský seniorát
Adresa:  Štrkovec 137
   980 45 Štrkovec
Telefón:  +421-918 089 001
E-mail:  
   
   
   

Zoltán Kolozsi
Funkcia:  svetský poslanec za gemerský seniorát
Adresa:  Veterná 5
   980 42 Rimavská Seč
Telefón:  
E-mail:  
   
   

Mihály Hranyó 
Funkcia:  duchovný poslanec za abovsko-turniansky seniorát
Adresa:  Hrhov 264
   049 44 Hrhov
Telefón:  +421-908 497 933
E-mail:  
   

 

Zoltán Varga 
Funkcia:  duchovný poslanec za abovsko-turniansky seniorát
Adresa:  Jablonov 110
   049 43 Jablonov
Telefón:  +421-908 383 165
E-mail:  
   
   
   
Tibor Parti 
Funkcia:  duchovný poslanec za abovsko-turniansky seniorát
Adresa:  Cestice č. 69
   044 71 Cestice
Telefón:  
E-mail:  
   
   
   
Ferenc Ujlaki 
Funkcia:  svetský poslanec za abovsko-turniansky seniorát
Adresa:  Južná trieda 34
   040 01 Košice
Telefón:  +421-903 901 511, +421-917 901 511
E-mail:  rikolf@gmail.com
   
   

 
Sándor Szaniszló 
Funkcia:  svetský poslanec za abovsko-turniansky seniorát
Adresa:  Komárovce 10
   044 55 Komárovce
Telefón:  +421-9011 152 514
E-mail:  alexander.szaniszlo@gmail.com
   
   
   

Béla Icso 
Funkcia:  svetský poslanec za abovsko-turniansky seniorát
Adresa:  Bôrka 132
   049 42 Bôrka
Telefón:  +421-903 211 826
E-mail:  
   
   
   

István Molnár 
Funkcia:  duchovný poslanec za zemplínsky seniorát
Adresa:  Kostolný rad 13
   077 01 Kráľovský Chlmec
Telefón:  +421-56 63 21 972
E-mail:  
   
   

 

Csaba Kendi 
Funkcia:  duchovný poslanec za zemplínsky seniorát
Adresa:  Bačka 21
   076 84 Bačka
Telefón:  +421-904 563 859
E-mail:  
   
   
   
Csaba Furik 
Funkcia:  svetský poslanec za zemplínsky seniorát
Adresa:  Malý Horeš
   076 52 Malý Horeš
Telefón:  
E-mail:  
   
   
Árpád Asszonyi 
Funkcia:  svetský poslanec za zemplínsky seniorát
Adresa:  Kvetná 249
   076 52 Malý Horeš
Telefón:  
E-mail:  
   
   

 
Zsolt Molnár 
Funkcia:  duchovný poslanec za užský seniorát
Adresa:  Hlavná 65
   076 71 Čičarovce
Telefón:  +421-903 764 699, +421-904 846 835
E-mail:  csicser@reformata.sk
   
   
   

István Czinke 
Funkcia:  svetský poslanec za užský seniorát
Adresa:  Vojany 16
   076 72 Vojany
Telefón:  
E-mail:  
   
   
   

Erika Dékányová
Funkcia:  duchovný poslanec za michalovský seniorát
Adresa:  Bánovce nad Ondavou
   072 04 Bánovce nad Ondavou
Telefón:  +421-905 561 508
E-mail:  
   
   

 

 Jaroslav Bánoci
Funkcia:  svetský poslanec za michalovský seniorát
Adresa:  Remeselnícka 33
   071 01 Michalovce
Telefón:  +421-903 904 483
E-mail:  banocijaroslav@gmail.com
   
   
Jaroslav Széles
Funkcia:  duchovný poslanec za ondavsko-hornádsky seniorát
Adresa:  Kováčska 69
   040 01 Košice
Telefón:  +421-904 153 774
E-mail:  
   
   
   
Pavol Gurbaľ
Funkcia:  svetský poslanec za ondavsko-hornádsky seniorát
Adresa:  Vyšný Čaj 89
   044 16 Bohdanovce
Telefón:  
E-mail:  
   
   

 
Attila Lévai 
Funkcia:  zástupca teologickej akadémie  
Adresa:  Záhradnícka 57
   946 19 Čičov
Telefón:  +421-908 706 655
E-mail:  levai.attila@mail.t-com.sk