Členovia Synody

Najvyšším zákonodarným a riadiacim orgánom Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku je Synoda. Synodu tvorí tridsaťšesť poslancov synody volených cirkevnými zbormi, členovia Predsedníctva synody a zástupca teologickej akadémie.

Róbert Géresi 
Funkcia:  biskup, duchovný predseda Synody
Cirkevný zbor:  Seňa
   
Telefón:  
E-mail:  
   
   
   

Ferenc Porubán 
Funkcia:  generálny kurátor, svetský predseda Synody
Cirkevný zbor:  Hrhov
   
Telefón:  
E-mail:  
   
   
   

Loránt Rákos 
Funkcia:  zástupca biskupa
Cirkevný zbor:  Štrkovec
   
Telefón:  
E-mail:  
   
   

 

Pál Kiss 
Funkcia:  zástupca generálneho kurátora
Cirkevný zbor:  Pozba
   
Telefón:  
E-mail:  
   
   
   

Ján Semjan
Funkcia:  zástupca biskupa
Cirkevný zbor:  Čaňa
   
Telefón:  
E-mail:  
   
   
   

Pavol Gurbaľ
Funkcia:  zástupca generálneho kurátora
Cirkevný zbor:  Vyšný Čaj
   
Telefón:  
E-mail:  
   
   

 

Miklós Görözdi
  Funkcia:  duchovný poslanec za bratislavský seniorát
Cirkevný zbor:  Zemianska Olča
   
Telefón:  
E-mail:  
   
   
   

Attila Lévai 
Funkcia:  duchovný poslanec za bratislavský seniorát
Cirkevný zbor:  Čičov
   
Telefón:  
E-mail:  
   
   
   

István Bucsuházy 
Funkcia:  svetský poslanec za bratislavský seniorát
Cirkevný zbor:  Šamorín
   
Telefón:  
E-mail:  
   
   

 

Rudolf Molnár 
Funkcia:  svetský poslanec za bratislavský seniorát
Cirkevný zbor:  Jelka
   
Telefón:  
E-mail:  
   
   
   

Sándor Dobai 
Funkcia:  duchovný poslanec za komárňanský seniorát
Cirkevný zbor:  Moča 
   
Telefón:  
E-mail:  
   
   
   

Pál Erdélyi 
Funkcia:  duchovný poslanec za komárňanský seniorát
Cirkevný zbor:  Vlčany
   
Telefón:  
E-mail:  
   
   

 

László Fazekas 
Funkcia:  duchovný poslanec za komárňanský seniorát
Cirkevný zbor:  Komárno
   
Telefón:  
E-mail:  
   
   
   

Zsolt Baranyay
  Funkcia:  svetský poslanec za komárňanský seniorát
Cirkevný zbor:  Žihárec
   
Telefón:  
E-mail:  
   
   
   

Róbert Baros 
  Funkcia:  svetský poslanec za komárňanský seniorát
Cirkevný zbor:  Diakovce
   
Telefón:  
E-mail:  
   
   

 

Imre Kecskés 
  Funkcia:  svetský poslanec za komárňanský seniorát
Cirkevný zbor:  Pribeta
   
Telefón:  
E-mail:  
   
   
   

Tibor Révész 
Funkcia:  duchovný poslanec za seniorát barš
Cirkevný zbor:  Želiezovce
   
Telefón:  
E-mail:  
   
   
   

Sándor Icso 
  Funkcia:  duchovný poslanec za seniorát barš
Cirkevný zbor:  Mýtne Ludany
   
Telefón:  
E-mail:  
   
   

 

Gabriella Cserba 
  Funkcia:  svetský poslanec za seniorát barš
Cirkevný zbor:  Želiezovce
   
Telefón:  
E-mail:  
   
   
   

Zoltán Oros
Foto Funkcia:  svetský poslanec za seniorát barš
Cirkevný zbor:  Hlavné nám. 20
   936 01 Šahy
Telefón:  +421-903-406-338
E-mail:  zoltanoros@mail.t-com.sk
   
   

Ákos Róbert Nagy 
Funkcia:  duchovný poslanec za gemerský seniorát
Cirkevný zbor:  Rumince
   
Telefón:  
E-mail:  
   
   

 

Malvin Szaszák 
Funckia:  duchovný poslanec za gemerský seniorát
Cirkevný zbor:  Gemerská Hôrka
   
Telefón:  
E-mail:  
   
   
   

István Boros 
Funkcia:  duchovný poslanec za gemerský seniorát
Cirkevný zbor:  Bátka 
   
Telefón:  
E-mail:  
   
   
   

Béla Madarász
  Funkcia:  svetský poslanec za gemerský seniorát
Cirkevný zbor:  Lenartovce
   
Telefón:  
E-mail:  
   
   

 

Aladár Miklós
  Funkcia:  svetský poslanec za gemerský seniorát
Cirkevný zbor:  Rašice
   
Telefón:  
E-mail:  
   
   
   

ešte nebol zvolený
  Funkcia:  svetský poslanec za gemerský seniorát
Cirkevný zbor:  
   
Telefón:  
E-mail:  
   
   

Árpád Molnár
Funkcia:  duchovný poslanec za abovsko-turniansky seniorát
Cirkevný zbor:  Moldava nad Bodvou
   
Telefón:  
E-mail:  
   

 

Zoltán Orémus
  Funkcia:  duchovný poslanec za abovsko-turniansky seniorát
Cirkevný zbor:  Košice
   
Telefón:  
E-mail:  
   
   
   

Tibor Parti 
Funkcia:  duchovný poslanec za abovsko-turniansky seniorát
Cirkevný zbor:  Cestice 
   
Telefón:  
E-mail:  
   
   
   

Henrietta Demeter Ibos 
  Funkcia:  svetský poslanec za abovsko-turniansky seniorát
Cirkevný zbor:  Kunová Teplica
   
Telefón:  
E-mail:  
   
   

 

Sándor Szaniszló 
Funkcia:  svetský poslanec za abovsko-turniansky seniorát
Cirkevný zbor:  Komárovce 
   
Telefón:  
E-mail:  
   
   
   

Béla Icso 
Funkcia:  svetský poslanec za abovsko-turniansky seniorát
Cirkevný zbor:  Bôrka 
   
Telefón:  
E-mail:  
   
   
   

István Molnár 
Funkcia:  duchovný poslanec za zemplínsky seniorát
Cirkevný zbor:  Kráľovský Chlmec
   
Telefón:  
E-mail:  
   
   

 

Miklós Kiss
  Funkcia:  duchovný poslanec za zemplínsky seniorát
Cirkevný zbor:  Strážne
   
Telefón:  
E-mail:  
   
   
   

Csaba Furik 
Funkcia:  svetský poslanec za zemplínsky seniorát
Cirkevný zbor:  Malý Horeš
   
Telefón:  
E-mail:  
   
   

Géza Tóth
  Funkcia:  svetský poslanec za zemplínsky seniorát
Cirkevný zbor:  Malý Kamenec
   
Telefón:  
E-mail:  
   
   

 

Zsolt Molnár 
Funkcia:  duchovný poslanec za užský seniorát
Cirkevný zbor:  Čičarovce
   
Telefón:  
E-mail:  
   
   
   

László Molnár 
  Funkcia:  svetský poslanec za užský seniorát
Cirkevný zbor:  Oborín
   
Telefón:  
E-mail:  
   
   
   

Erika Dékányová
Funkcia:  duchovný poslanec za michalovský seniorát
Cirkevný zbor:  Bánovce nad Ondavou
   
Telefón:  
E-mail:  
   
   

 

 Radoslav Dékány
  Funkcia:  svetský poslanec za michalovský seniorát
Cirkevný zbor:  Radoslav Dékány
   
Telefón:  
E-mail:  
   
   

ešte nebol zvolený
  Funkcia:  duchovný poslanec za ondavsko-hornádsky seniorát
Cirkevný zbor:  
   
Telefón:  
E-mail:  
   
   
   

Irena Bittóová
  Funkcia:  svetský poslanec za ondavsko-hornádsky seniorát
Cirkevný zbor:  Ždaňa
   
Telefón:  
E-mail:  
   
   

 

ešte nebol zvolený 
  Funkcia:  zástupca teologickej akadémie  
Cirkevný zbor:  
   
Telefón:  
E-mail:  
   
   
   

Sčítanie obyvateľov 2021