Členovia Predsedníctva synody

Predsedníctvo synody zastupuje cirkev a stará sa o vykonanie rozhodnutí Synody a Synodnej rady, respektíve vykonáva dozor vo všetkých úsekoch cirkevnej správy a cirkevno-budovateľskej práce.

Róbert Géresi 
Funkcia:  biskup, duchovný predseda Synody
Cirkevný zbor:  Seňa
   
Telefón:  
E-mail:  
   
   
   

Ferenc Porubán 
Funkcia:  generálny kurátor, svetský predseda Synody
Cirkevný zbor:  Hrhov
   
Telefón:  
E-mail:  
   
   
   

Loránt Rákos 
Funkcia:  zástupca biskupa
Cirkevný zbor:  Štrkovec
   
Telefón:  
E-mail:  
   
   

 

Pál Kiss 
Funkcia:  zástupca generálneho kurátora
Cirkevný zbor:  Pozba
   
Telefón:  
E-mail:  
   
   
   

Ján Semjan
Funkcia:  zástupca biskupa
Cirkevný zbor:  Čaňa
   
Telefón:  
E-mail:  
   
   
   

Pavol Gurbaľ
Funkcia:  zástupca generálneho kurátora
Cirkevný zbor:  Vyšný Čaj
   
Telefón:  
E-mail:  
   
   

 

Sčítanie obyvateľov 2021