Členovia Predsedníctva synody

Predsedníctvo synody zastupuje cirkev a stará sa o vykonanie rozhodnutí Synody a Synodnej rady, respektíve vykonáva dozor vo všetkých úsekoch cirkevnej správy a cirkevno-budovateľskej práce.

László Fazekas 
Funkcia:  biskup, duchovný predseda Synody
Adresa:  Jókaiho 34
   945 01 Komárno
Telefón:  +421-917 331 214
E-mail:  fazekas.laszlo@reformata.sk
   
   
   

Vince Fekete 
Funkcia:  generálny kurátor, svetský predseda Synody
Adresa:  Vodná 8/78
   945 01 Komárno
Telefón:  +421-908 932 827
E-mail:  fekete.vince@reformata.sk
   
   
   

Róbert Géresi 
Funkcia:  zástupca biskupa
Adresa:  Seňa
   044 58 Seňa
Telefón:  +421-905 366 361
E-mail:  geresi.robert@reformata.sk
   
   

 

Ferenc Porubán 
Funkcia:  zástupca generálneho kurátora
Adresa:  Hrhov 164
   049 44 Hrhov
Telefón:  +421-907 869 876
E-mail:  porubanferi@post.sk
   
   
   
Ján Semjan
Funkcia:  zástupca biskupa
Adresa:  Osloboditeľov 37
   044 14 Čaňa
Telefón:  +421-55 69 99 230
E-mail:  semjan.jan@gmail.com
   
   
   
Július Kováč
Funkcia:  zástupca generálneho kurátora
Adresa:  Skároš č. 281
   044 11 Zďaňa
Telefón:  +421-911 804 288, +421-55 69 80 616
E-mail:  kovac.julius@centrum.sk