Členovia komisií Synody

Pri Synode Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku toho času pracujú nasledujúce stále komisie:

 • Misijná komisia

   ešte nebol zvolený 
    Adresa:  
  Telefón:  
  E-mail:  
     
     
     
     

   ešte nebol zvolený 
    Adresa:  
  Telefón:  
  E-mail:  
     
     
     
     

    ešte nebol zvolený 
    Adresa:  
  Telefón:  
  E-mail:  
     
     
     
     

 • Teologicko-etická komisia

   ešte nebol zvolený 
    Adresa:  
  Telefón:  
  E-mail:  
     
     
     
     

   ešte nebol zvolený 
    Adresa:  
  Telefón:  
  E-mail:  
     
     
     
     

    ešte nebol zvolený 
    Adresa:  
  Telefón:  
  E-mail:  
     
     
     
     

 • Právna komisia

   ešte nebol zvolený 
    Adresa:  
  Telefón:  
  E-mail:  
     
     
     
     

   ešte nebol zvolený 
    Adresa:  
  Telefón:  
  E-mail:  
     
     
     
     

    ešte nebol zvolený 
    Adresa:  
  Telefón:  
  E-mail:  
     
     
     
     

 • Revízna komisia

   ešte nebol zvolený 
    Adresa:  
  Telefón:  
  E-mail:  
     
     
     
     

   ešte nebol zvolený 
    Adresa:  
  Telefón:  
  E-mail:  
     
     
     
     

    ešte nebol zvolený 
    Adresa:  
  Telefón:  
  E-mail:  
     
     
     
     

Sčítanie obyvateľov 2021