Adresár seniorátov

Viac cirkevných zborov zjednotených za účelom správy a rozvoja cirkevného života tvorí seniorát. Naša cirkev má deväť seniorátov.

 • Bratislavský reformovaný seniorát


  Senior:  Dr. Alfréd Somogyi 
  Sen. kurátor:  Ing.Rudolf Molnár 
  Adresa:  Dlhá 12; 930 28 Opatovský Sokolec
  Telefón:  +421-905-176 111
  E-mail:  somogyia@mail.t-com.sk
  Webstránka:  facebook/Pozsonyi Református Egyházmegye

 • Komárňanský reformovaný seniorát

  Senior:  Szilárd Szénási
  Sen. kurátor:  Sándor Gál
  Adresa:  Kostolná 141< 947 01 Hurbanovo 1
  Telefón:  +421-357684147< +421-905-294 906
  E-mail:  esperes.kehm@gmail.com
  Webstránka:  

 • Reformovaný seniorát Barš

  Senior:  Gyula Kassai
  Sen. kurátor:  Pál Kiss
  Adresa:  Sv. Michala 38; 934 01 Levice
  Telefón:  +421-36-6336203; +421-9015-384 426
  E-mail:  kassaigyula.lv@gmail.com
  Webstránka:  http://bars.reformatus.sk

 • Gemerský reformovaný seniorát

  Senior:  Ákos Róbert Nagy
  Sen. kurátor:  Zoltán Bán
  Adresa:  Chanava 155; 980 44 Chanava
  Telefón:  +421-47-5594262
  E-mail:  hanvarefegyhaz@freemail.hu
  Webstránka:  http://refgomor.sk

 • Abovsko-turniansky reformovaný seniorát

  Senior:  Zoltán Orémus
  Sen. kurátor:  Sándor Szaniszló
  Adresa:  Kováčska 15; 040 01 Košice
  Telefón:  +421-55-6220246
  E-mail:  oremuszoltan@hotmail.com
  Webstránka:  

 • Zemplínsky reformovaný seniorát

  Senior:  Csaba Kendi
  Sen. kurátor:  Árpád Asszonyi
  Adresa:  Bačka 21, 076 84 Bačka
  Telefón:  +421-56-6362672
  E-mail:  kendi_csaba@freemail.hu
  Webstránka:  http://www.refzem.eu

 • Užský reformovaný seniorát

  Senior:  Viktor Krausz
  Sen. kurátor:  László Papp
  Adresa:  Hlavná 102; 079 01 Krišovská Liesková
  Telefón:  +421-56-6388022
  E-mail:  
  Webstránka:  

 • Michalovský reformovaný seniorát

  Senior:  Erika Dékányová
  Sen. kurátor:  Blažej Knežo
  Adresa:  072 04 Bánovce nad Ondavou
  Telefón:  +421-56-6485132
  E-mail:  dekanyova@pobox.sk
  Webstránka:  http://mi-seniorat.sk

 • Ondavsko-hornádsky reformovaný seniorát

  Senior:  Juraj Brecko
  Sen. kurátor:  Ján Janovčík
  Cím:  072 02 Tušická Nová Ves
  Telefón:  +421-56-6495 635
  E-mail:  jurajbrecko@gmail.com
  Webstránka:  http://www.oh-seniorat.sk