Vďaka plánu Rómer Flóris sa zrenovuje osem reformovaných kostolov

2016. jún 23., štvrtok

Maďarská vláda kvôli zaangažovanosti ku zahraničným maďarským komunitám a pre uchovanie dôležitých historických pamiatok národa spustila  v októbri roku 2015 plán Rómer Flóris. V rámci programu sa v roku 2016 na Slovensku renovuje osem kostolov.

Dňa 17. júna 2016 malo tlačovú konferenciu o rozhodnutiach plánu Rómer Flóris Ministerstvo zodpovedné za kultúrne dedičstvo a za vyzdvihnuté kultúrne investície v kostole v Kalinčiakove, v malom cirkevnom zbore Reformovaného seniorátu Barš. Na tlačovej konferencii sa zúčastnili Dr. Imre Puskás, štátny tajomník ministerstva  zodpovedný za kultúrne dedičstvo, Dr. László Diószegi riaditeľ Nadácie Teleki László a Gyula Kassai senior Reformovaného seniorátu Barš.

Zástupca štátneho tajomníka  na konferencii povedal, že táto podpora platí aj pre diaspóry, alebo zanikajúce cirkevné zbory, kde už z vlastných zdrojov nevedia opraviť budovy. Veľká časť podporovaných historických budov je sakrálna. V rámci plánu Rómer Flóris na základe rozhodnutia v roku 2016 podporia 53 pamiatok. Z toho 30 Sedmohradsko, 9 Karpatsko, 8 Slovensko, 1 Srbsko a 2 Slovinsko v celkovej hodnote 117 miliónov forintov. Osem podporovaných pamiatok na Slovensku: reformovaný kostol Svätuše – oprava fasády, reformovaný kostol v Kalinčiakove – oprava strechy, reformovaný kostol v Ižkovciach – renovácia strechy,  reformovaný kostol v Sokolciach – renovácia strechy, reformovaný kostol Peder – výskum stavebnej histórie a reštaurácie, plánovanie, reformovaný kostol v Tornali – oprava strechy, reformovaný kostol v Zemplíne– plán opráv fasády a reformovaný kostol v Žípe – odvádzanie vody, celkovo v hodnote 16,5 milión forintov.

Zástupca štátneho tajomníka informoval aj o tom, že vo vykonaní prác pomáhali pracovníci nadácie László Telekiho, ktorí odborne podporujú realizované opravy. Poznamenal, že sú to unikátne rozhodnutia, a okrem toho musia posúdiť 90 projektov, na ktoré majú k dispozícii 45 milión forintovú podporu.

Dr. László Diószegi povedal, že je v Karpatskej kotline skoro tisíc pamiatok, z toho skoro 300 na Slovensku. Je dôležité, aby sa vďaka podporám tieto pamiatky vynovili, ale bez odbornosti by sme mohli urobiť chyby aj keď mame dobrý úmysel. Ako pozitívny príklad spomenul reformované kostoly v Zalabe a Akli, kde sa renovovacie práce na základe ich rád vykonali správne.

Gyula Kassai, senior Reformovaného seniorátu Barš poznamenal, že táto podpora má veľký význam pre tieto malé cirkevné zbory, veď každý renovovaný kostol, kde môže pokračovať bohoslužba po maďarsky, posilní zbor. „V Barši je 47 cirkevných zborov, na veľa miestach je každodennou otázkou prežitie maďarskosti, pre 100 rokmi tu žilo 20 000 reformovaných, dnes iba 5000, úmysel pomôcť a povedomie maďarskosti posilní  pocit spolupatričnosti. Tento deň je dňom vďaky a uzavretia dohody. “– povedal senior.

Po tlačovej konferencii zúčastnený mohli pozrieť  obnovenú strechu reformovaného kostola v Kalinčiakove.

Program Rómer Floris pomenovali po osobnosti zaoberajúcej sa archeológiou a ochranou pamiatok Karpatskej kotliny ako zaslúženú pamiatku na 200. výročie jeho narodenia.

Erika Ambrus 

Sčítanie obyvateľov 2021