Ponuka reformovaného cirkevného programu Világosság v Rádiu Pátria 16. októbra 2016

2016. október 14., piatok

Hlavnou témou v Rádiu Pátria o 7:05 hod. bude chodenie vo svetle.

Spomíname na duchovného z Tône Dániela Martsa, ktorý by tento rok oslavoval sto rokov.

Súhrn správ o slávnostnej bohoslužbe v Svätom Petri, na ktorom dávali vďaku za novo zrekonštruovaný kostol, ale aj za stretnutie konfirmandov spred šesťdesiatich rokov.

O dôležitosti chodenia vo svetle po ceste Krista sa k poslucháčom prihovorí duchovná z Chanavy Andrea Nagy Révész.

Reformovaný duchovný Dániel Martsa by 14. októbra 2016 oslávil svoje sté narodeniny. Počas jeho slúženia bol duchovný v Komárne, v Tate (Maďarsko), ale slúžil aj v Padáni.Do svojej smrti, 22 rokov slúžil ako zvolený duchovný v reformovanom cirkevnom zbore Tôň. Pripomenieme si ho s pomocou jeho vnučky Zsuzsanny Antala.

9. októbra 2016 sa uskutočnila ďakovná bohoslužba vo Svätom Petri za ukončené práce na rekonštrukcii reformovaného kostola, ale aj za zorganizovanie stretnutia konfirmandov spred šesťdesiatich rokov. Odznie krátka časť z kázne biskupa Lászlóa Fazekasa a z príhovoru seniora Szilárda Szénásiho. Potom nám prezradí viac o rekonštrukčných prácach kurátor zboru László Kocsis a duchovná Krisztina Bernáth Holop, ktorej sa opýtame aj detaily stretnutia konfirmandov spred šesťdesiatich rokov.

Redaktor-moderátor: Ibolya Iski.

Opakovanie relácie na druhý deň v pondelok o 13.05 hodine.

 

Reformovaný cirkevný program Jasnosť je možné vypočuť si aj na webovej stránke Sola Rádió nasledujúci deň po odvysielaní.

Sčítanie obyvateľov 2021