Upútavka

2022. jún 06., pondelok

Články v júnovom čísle Kalvínskych hlasov popri našich obvyklých tematikách sme venovali aj Medzinárodnému dňu detí a Turícam a v rubrike Svet okolo nás pokračujeme  článok Štefana Šrobára o kríze životného prostredia. Okrem tých sme zaujímavé správy pozbierali do Spravodajstva.

Marek Kačkoš poukazuje na človeka z mäsa a kostí, ktorého aj takto charakterizuje: „Je to bytosť, o ktorej si mnoho ľudí niečo myslí, no len málokto jej to povie otvorene. Pre osobné – plánované či náhodné – stretnutia máme nachystaný špeciálny úklon tak na pol hlavy (genetický pozostatok zo starých čias) a takzvaný dôstojný úsmev – to je všetko, čo neprekračuje hranicu žoviálnosti, veď máme svoje starosti, a to si v duchovnej sfére treba neustále pripomínať.“ Aj keď ste z tých niekoľkých viet uhádli, kto je ten človek z mäsa a kostí, prečítanie tohto  článku v rubrike Myšlienky vám dá vynikajúcu možnosť na zamyslenie nad danou problematikou.

O Turícach sa zamyslí Szilárd Hariš a Árpád Molnár. Marianna Sláviková zo starozákonných perál nám prednesie Dážd. Ján Semjan píše o rázcestí v živote Židovstva, kam sa dostali po návrate z Babylonského zajatia a ešte nevedeli presne, aký smer si  majú vybrať hlavne v oblasti náboženského a morálneho života.

O zrodení iniciatívy Si v mojom srdci a o poskytnutej pomoci utečencom sme sa pýtali Janu Tabačkovú, policajnú duchovnú Ústredia ekumenickej  pastoračnej služby ministerstva vnútra SR (ÚEPS MV SR), ktorá bola medzi prvými, ktorí sa po vypuknutí vojny medzi Ruskom a Ukrajinou pomáhajú na hraničnom priechode vo Vyšnom Nemeckom.

K Medzinárodnému dňu detí nám Jana Kovaľová, detská psychologička, vysvetľuje dôležitosť úloh rodičov v živote detí, a to od každodenných všeobecných činností  až po spoločnú hru, ktorá je veľmi potrebná pre zdravý  vývoj dieťaťa.

Zo spravodajstiev sa dozviete ako kresťania oslavovali Veľkú noc na Cypre, a ako prebiehali ekumenciké bohoslužby v kaplnke na hraničnom priechode vo Vyšnom Nemeckom.

Kultúre a vede venujeme dva články, a to o medzinárodnej konferencii v Košiciach a o prednáške biskupa Róberta Géresiho na Reformovanej teologickej fakulte UJS v Komárne.

Štefan Šrobár v druhej časti svojho článku vyzýva našu pozornosť na ochranu životného prostredia.

Éva Fritz Beke

Sčítanie obyvateľov 2021