Aprílové číslo Kalvínskych hlasov

2022. apríl 07., štvrtok

V aprílovom čísle Kalvínskych hlasov v rubrike Myšlienky sa nachádza článok od  Szilárda Harisa a o novej nádeji utečencov z Ukrajiny píše Marek Kačkoš, duchovný z Palína,  ktorý od prvých dní vypuknutia vojny medzi Ruskom a Ukrajinou je na hranici vo Vyšnom Nemeckom.

V úvodníku Ján Semjan poukazuje na odkaz otvoreného hrobu Ježiša Krista. Marianna Sláviková nám v tomto čísle vysvetľuje, čo znamená požehnanie, kde a za akých okolnosti sa s týmto slovom stretneme vo Svätom Písme.

Ján Semjan v pokračovaní rubriky  Naspäť ku prameňom  v dejinách  židovstva sa už dostal k udalostiam, vďaka ktorým sa národ stal opäť slobodným, ale ešte ich čakala dlhá cesta k duchovnej obnove. Jana Tabačková predstavuje Silviu Barnovú, ktorá bola najmladšou kantorkou našej cirkvi, keď pred niekoľkými rokmi vstúpila do služby.

Iveta Ballová a Miroslav Kovaľ odporúčajú knihu a film ako ďalší možný kultúrny zážitok. Psychologička Jana Kovaľová poradí, ako by sa mali dospelí rozprávať s deťmi o vojne, ktorá je v našom susedstve. 

Predstavujeme vám novú rubriku s názvom Svet okolo nás, v ktorej s pomocou rôznych článkov od odborníkov, ktorí sú, samozrejme, aj veriaci, by sme sa chceli dostať bližšie k prírode, ku Bohom stvorenému svetu. Štefan Šrobár, autor nášho prvého článku, je teológom, ktorý sa pôvodne na vedeckej úrovni venoval environmentalistike a ochrane rastlín. Vo svojom článku poukazuje na to, že podľa biblickej správy o stvorení zem máme používať, a nie zneužívať. V rubrike Spravodajstvo si nájdeme referát o Svetovom dni modlitieb a dva články nám prinesú bližšie rôzne, na našich východných  hraniciach sa odohrávajúce udalosti.

Éva Fritz Beke

Sčítanie obyvateľov 2021