Ponuka práce psychológa v Centre pre deti a rodiny v Jelke

2022. marec 17., štvrtok

Centrum pre deti a rodiny v Jelke (predtým Detský domov v Jelke, okres Galanta) prijme do zamestania psychológa, resp. absolventa jednoodborovej psychológie s nástupom od 1. júna 2022.

Pracovná náplň:

Vykonávanie psychologickej práce so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení SPODa SK v centre pre deti a rodiny na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Vykonávanie sociálnej práce v prirodzenom prostredí rodiny a prostredí utvorenom na vykonávanie opatrení SPOD a SK.

Kontakt pre poskytnutie informácií: Dr. Mgr. et Mgr. Iveta Gaspareczová - riaditeľka CDR

Telefón: 0903 416 244 (nonstop) 031 7876 488 (kancelária)

E-mail: dobrypastierno@gmail.com

Adresa CDR: 925 23 Jelka, Hlavná ul. 159/2

Sčítanie obyvateľov 2021