Februárové číslo Kalvínskych hlasov

2022. február 11., piatok

Aj v tomto čísle sa nachádzajú obvyklé rubriky, kde sa naši prispievatelia podelia s čitateľmi o svoje myšlienky.

Na strane č. 2  náš grafik informuje čitateľov o výsledkoch sčítania obyvateľstva. V rozhovore vám zatiaľ z neznámej stránky predstavujeme zástupcu biskupa Loránta Rákosa, ktorý nám prezradil aj to, že už ako dieťa rád kuchtil na babičkinom sporáku. Okrem varenia má aj iné koníčky, o ktorých sme sa s ním rozprávali.

V rubrike História vám predstavujeme  Lászlóa Šedivého, koho Elemér Balogh, biskup Preddunajského dištriktu charakterizoval ako „Kilometerfresser“ – jedák kilometrov. Podľa dostupných záznamov vieme, že si zavesil na krk kapsu a dôkladne pochodil Nitriansku župu, ktorá sa tiahla približne 200 km. Na viacerých miestach – v župách Trenčína, Turca, Oravy a Liptova –, kde jeho a ním zvestované evanjelium vítali s otvoreným srdcom, založili diasporálne zbory. Aby ste ľahšie pochopili vyššie uvedenú prezývku pána farára Šedivého, predstavujeme vám jeho poslednú okružnú cestu....

V článku s názvom Iný svet nám Zsuzsanna Tóth, referentka cigánskej misie, pôsobiacej pri našej cirkvi, popísala svoju najkrajšiu udalosť, ktorú prežila cez Vianoce.

Záleží nám na čitateľoch! Od obnovenia nášho časopisu už uplynul jeden rok. V redakcii sme zvedaví, ako ste spokojní s naším časopisom. Preto sme sa rozhodli vytvoriť anketu s názvom Redigujte s nami Kalvínske hlasy, ktorú si  nájdete na strane 15.

Éva Fritz Beke

Sčítanie obyvateľov 2021