Januárové číslo Klavínskych hlasov

2022. január 14., piatok

V januárovom čísle Kalvínskych hlasov Loránt Rákos sa podelí o svoje myšlienky s čitateľmi, v ktorých poukazuje na to, že veriaci majú nádej aj v tomto pandemickom období a pokojne si môžu priať navzájom šťastný nový rok.

Marianna Sláviková nám predstaví anjelov ako ďalšie perly Starého zákona. Vo svojom článku poukazuje na to: „Dôležité je posolstvo, ktoré k nám prichádza. Potrebujeme sa dostatočne dlho a dostatočne pozorne započúvať do okolitého ticha a zachytiť v ňom odkaz osobne pre seba. Človek môže začuť Jediného.“ A prečo? To sa dozviete z konklúzie článku.

Ján Semjan sa zaoberá príčinami a okolnosťami babylonského zajatia.

V novembrovom čísle nášho časopisu sme vám predstavili tretiu a štvrtú, teológiou kladenú otázku. Autor článku Peter Korpa sa teraz zaoberá zjavením ako piatou časťou svojej úvahy.

Erika Mihalik, mladá inžinierka presbyterka cirkevného zboru  v Komárne, sa podelí s čitateľmi o svoje zážitky z raly Budapest-Bamako. Okrem toho, že tá raly skrýva v sebe veľké dobrodružstvo,  je aj dobročinnou akciou, na ktorej účastníci rozdávajú miestnym obyvateľom z domu prinesené dary. V roku 2020 aj komárňanský zbor podporoval družstvo troch dievčat, ktoré svojím autom prešli niekoľko Afrických štátov, a v malých osadách rozdávali veci. Okrem iných aj o tých tematikách sme sa rozprávali s Erikou: Koľko trvá také podujatie, ako sa dá na tom zúčastniť, kde a aké dary sa rozdávajú...

Milena Česláková, účastníčka výletu Slovenského cirkevného zboru v Košiciach, napísala článok o výlete, v rámci ktorého navštívili reformovaný kostol v Bežovciach, obec Pribeník a kniežací kaštieľ v Borši, ako aj Reformovaný kostol v Slanci.

Éva Fritz Beke

Sčítanie obyvateľov 2021