Kostol v Rakytníku má novú strechu

2016. marec 09., streda

Na obnovenie nebezpečnej strechy reformovaného kostola v Rakytníku postavenej viac ako pred štyridsiatimi rokmi sa minulo päťtisíc eur. Náklady na opravu zbor čerpal z vlastných zdrojov ušetrených počas rokov a z príspevkov veriacich.

Strecha kostola, ktorá bola vysvätená v roku 1971 bola vyrobená z azbestu, ktorý sa počas desaťročí veľmi zničil. Praskli bridlice, ktoré sa dali len dočasne opraviť.

Smernica o súčasnej ochrane životného prostredia a zdravia uvádza, že azbest je zdraviu škodlivý. WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) v roku 2015 vyhlásila, že azbest je klasifikovaný do nebezpečnej kategórie, kde je aj údená slanina alebo veľkonočná šunka.

Toto vyvinul posledný nátlak na presbytérium k prijatiu rozhodnutia o výmene starej a nebezpečnej strechy reformovaného kostola. Pri plánovaní novej strechy padla voľba na oceľovú strechu.

Škridle, parozábrana, nové lišty, montážne materiály, nové odkvapy a práca spolu stáli päťtisíc Eur. V Rakytníku podľa sčítania ľudu je 190 „reformovaných“. V skutočnosti evidujeme 64 členov zboru, z ktorých 46 majú volebné právo.  

Cirkevný zbor mal usporených štyritisíc Eur, čo je výsledkom sporenia dlhých rokoch, pretože okrem príspevkov cirkvi a príspevkov veriacich zbor nemá iný príjem.

Na tento účel bola vyhlásená zbierka, ktorá uspela nad očakávania, pozbieralo sa 1700 Eur, čo v takomto malom zbore a v chudobnom gemerskom vidieku je veľké slovo. Vykonaná práca bola zaplatená v celom rozsahu, dlh nám nezostal a povinné platby cirkevného zboru boli takisto zaplatené. "Pomôž si sám, aj Boh Ti pomôže!" – vraví príslovie, a my sme naozaj pocítili pomocnú ruku a požehnanie Boha, veď keď viera pracuje ruka v ruke slúži Božiu slávu a povýšenie našej cirkvi. Strecha bola obnovená v novembri 2015.

Nie je to tak dávno, keď dali vďaku za kostol postavený pred štyridsiatimi rokmi v Rakytníku. Je potrebné pripomenúť fakty, že tajomník strany prepašoval cez hranice v Ózde vyrobeného kohúta a hviezdu, ako okupační sovietsky vojaci dali na miesto vrcholík veže so svojím najväčším žeriavom a veľa ďalších príbehov, ktoré všetky súviseli so stavbou tohto kostola. Boh vždy pôsobí nad ľudské možnosti. Pred pár týždňami cirkevný zbor dával vďaku za to, že nová strecha zabezpečí ochranu kostola na ďalších štyridsať rokov.

Na vďakyvzdačnej bohoslužbe kázal Božie slovo senior Ákos Róbert Nagy a Zoltán Bán seniorátny kurátor ďakoval všemohúcemu Bohu za obetavosť a vieru členov cirkevného zboru Rakytník. – dodal pre webovú stránku Reformata.sk duchovný István Boros.

Sčítanie obyvateľov 2021