Borsányi Márton Péter

Istennél van segítségem és dicsőségem (Zsolt 62,8)

Beszélgetés Borsányi Márton Péterrel


Az Egyházzenei Osztály által a reformáció 500. évfordulójának évében rendezett egyházzenei kvízjáték 1. fordulójának nyerteseit Borsányi Márton Péter orgona- és csembalóművész sorsolta ki.Középiskolai tanulmányait a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában végezte orgona és csembaló szakokon. Ebben az időszakban volt a budafoki református gyülekezet kántora. 2003-ban a Szegedi Egyetem Régi zenei tanszékének hallgatója,  majd 2005 és 2010 között a lipcsei Felix Mendelssohn-Bartholdy főiskolán tanul mint csembalista, tanára Nicholas Parle. Harmadik diplomáját a bázeli Schola Cantorum Basiliensis hallgatójaként generálbasszus és együttes vezetés szakon szerzi. Jelenleg is Baselben él. Ifjú kora ellenére (1984-ben született Budapesten) a grazi Kunsuniversität (művészeti egyetem) tanára. Ettől a rövid bemutatástól azonban sokkal többet árul el róla a játéka.

Felkészült, érzékeny művész, aki anyanyelvi szinten „beszéli” a barokk zenét, Johann Sebastian Bachot, Johann Pachelbellt és a többi 17. századi zenei óriás nyelvét. Hallgatva őt nemcsak a kikezdhetetlen zenei ízlése és játéktechnikai felkészültsége tűnik fel, nemcsak gyönyörűnek és virtuóz módon előadottnak lehet hallani az általa játszott műveket, hanem örök üzenet érkezik hozzánk. Olyan, mint az az igehirdető, aki teológusként szorgalmas diák volt, minden fontos tudást magába szívott. Most, hogy ott áll a gyülekezet előtt és hirdetheti az Igét, teljes felelőssége tudatában azt mondja, amit fentről kapott.  Jó őt hallgatni. Felkészült és igényes, de valami egészen különlegeset tud: boncolgatja a csodát. Érti az általa játszott művek kortörténetét, az író szándékát, de ami a legfontosabb: a játszott darabban elhangzó örök üzenetet viszi el a hallgatóknak. És amikor ő maga leborul a csoda szerzője, az Alkotó előtt, a hallgatót is arra ösztönzi, hogy szintén leboruljon. A csoda mindenkihez kézzel fogható közelségbe kerül. Az összes tudását az ÜZENET átadásának szolgálatába állítja. Napi gyakorlásával, önmaga állandó képzésével magát teljes alázattal az üzenet alá szorítja, mert az üzenet a fontos, nem az átadó. Emberként is különleges, mert megvan benne a küldetéses emberek „öntörvényűsége”. Az a keveseknek megadatott bátorság, amit a próféták mondhattak magukénak, hogy másodlagos, sőt mindegy is, hogy sokan mit mondanak, hogyan reagálnak; ő fentről kapott útját járja és a fentről kapott üzenetet hirdeti. Végzi tántoríthatatlanul a maga küldetését. Másként nem tehet.

Talán megbocsátják az olvasók, de olyan korunkban lettünk barátok, amikor nem jut az ember eszébe magázni a kortársát. Most is így beszélgetünk:

- Ki fedezte fel a zenei tehetségedet?

- Ez egy érdekes kérdés. Édesanyám elbeszélése szerint az óvónő vette észre, mégpedig úgy, hogy állandóan jártak az ujjaim és azt gondolta, hogy a kezem finommotorikája nagyon fejlett, ezért azt tanácsolta, hogy esetleg érdemes lenne ezt kipróbálni hangszeren is. Az óvónőnek egyébként volt saját tapasztalata, a saját gyermekei közül kettő is zenész lett. A szüleim megfogadták a tanácsot, elvittek a zeneiskolába, beírattak zongorázni.  Innentől kezdve – ha lehet így fogalmazni -, elindultam a „lejtőn lefele”. Olyan 9 éves lehettem, amikor édesanyám hallotta a rádióban, hogy megrendezték Budapesten a historikus hangszerek első kiállítását. A gyereknek mindig tetszett a barokk zene, kicsit zavart is otthon, és mondta apukámnak, hogy vigyen el. Apukám pedig elvitt. Ott láttam életemben először csembalót. Ez egy akkora szerelem volt, ami a mai napig is tart. Én abban a pillanatban azt éreztem, hogy ebbe a hangzásvilágba, a miliőbe, a hangszer kecsességébe, tulajdonképpen mindenébe beleszerettem. Egy pár évvel később jött hozzá az orgona is. Ez a két hangszer a 16., 17. és 18. században nagyon szervesen összekapcsolódott, nem választhatóak el egymástól. Ilyen értelemben a zongorától a csembaló egy relatíve nagy lépés, a csembalótól az orgona pedig egy magától értetődő lépés.

- Miben látod ma az egyházzene és annak művelőinek kihívásait?

- Ez egy nagyon átfogó kérdés, és azt hiszem, hogy nagyon-nagyon jogos, mivel Európában az a tendencia, hogy az egyháznak mindinkább kisebb a súlya. A hitéletünk is - hogyha szabad ezt ilyen drasztikusan kifejezni -, sorvad. Egy ilyen közegbe visszahelyezni az egyházzenét és azt mondani, hogy az egyházzene fontos, és legalább olyan fontos, mint a szó, ez önmagában is egy nagyon nehéz helyzet. A mi zenei szemszögünkből mondva muszáj lenne megérteni, hogy a szó és a zene összetartoznak. Itt lehet persze teológiai vitákat folytatni a kálvini gondolatról, a lutheri gondolatról, de akár a katolikus gondolatról is. Mindenféleképpen igaz, amit szoktak is mondani, hogy aki énekel, az kétszer imádkozik. A zenének hatalmas ereje van, nagyon meg tud minket mozgatni. Éppen ezért nagyon fontosnak látom, hogy az egyházzene méltó pozíciót foglaljon el ma is, a mi környezetünkben is, de ezt meg kell előznie egy olyan folyamatnak, ami az egyháznak és a hitéletünknek ugyancsak a méltó helyet biztosítja. Azt gondolom, hogy az igazi kihívás ebben van. Először is meg kell találni az egyházhoz illő helyet az életünkben, illetve a hitéletünkhöz illő helyet. Aztán ha ez a hely megvan, nagyon-nagyon fontos az, hogy elkezdjük a zenei életünket is ehhez hozzákapcsolni, mégpedig szervesen, mégpedig minőségben. Utána aztán el lehet kezdeni arról beszélgetni, hogy hangszereket építsünk, - jó minőségű hangszereket -, hogy az egyházzenész ne elégedjen meg például egy olyan orgonával, amelyik már alig működik; hogy az egyházközség és a hívek ne elégedjenek meg egy olyan orgonával, amelyik már alig működik; hogy az egyházzenészeink megkapják a megfelelő képzést mind liturgikusan, mind hangszer tekintetében. Egy nagyon hosszú út áll előttünk, amit meg kell tenni, de azért én látok okot bizakodásra is. Pl. a budapesti Kálvin teret szeretném megemlíteni, ahol nemrégiben restaurálták a Jakob Deutschmann által épített 1829-es orgonát, ami több szempontból is fontos és egy mérföldkő a magyar egyházzene életében. A kulcs az pontosan itt van, hogy az egyházzenéhez jó hangszerek kellenek, képzett zenészek, és egy olyan közeg, amelyik az egyházzenének teret ad.

- Hogy látod, könnyebb-e ma megvallani a hitünket, mint Bach korában?

- Igen is, meg nem is. Bach korában a hit egy alapvető igazság, amit az ember nem feltétlenül kérdőjelez meg. A 17-18. században, sőt igazából úgy mondanám, hogy a nagy francia forradalomig ez egy alaptétel, ahol nincsenek kérdőjelek. Onnantól kezdve, hogy modern tudományról beszélünk, azt gondolom, hogy nehezebb megvallani a hitünket, mert a modern tudomány nagyon sok mindent be tudott bizonyítani. Ugyanakkor – ha lehetek most ennyire személyes - én a modern tudománynak a rovására írom, hogy megpróbálta a tudósainkat leválasztani a vallásról, az egyházról, és megpróbálja a tudományt és a vallást konfliktusként beállítani, és azt mondani, hogy az embernek márpedig választania kell. Ez nem egy helyes irány, de a tudomány fejlődése miatt azt gondolom, hogy nehezebb ma megvallani a hitünket.

- Milyen tanácsot adsz a mai orgonistáknak, kántoroknak, kórusvezetőknek?

- Én azt mondanám mindenféleképpen, hogy „kössék az ebet a karóhoz”. Ez azt jelenti, kössék az ebet a karóhoz, hogy jó hangszerekre van szükségünk. Próbáljanak meg nem belemenni kompromisszumos megoldásokba, pl. hogy a gyülekezet azt mondja, hogy márpedig erre meg arra nincs pénz, meg esetleg nincs pénz az orgona kitisztítására, karbantartására, jó lesz ez még a következő 10 évre. Próbáljunk meg erre a lehetőségek szerint nemet mondani, hogy egy ilyen állapotú orgonával már nem lehet azoknak a követelményeknek megfelelni, amelyek talán még nem is hihetetlenül magasak. Nagyon sok mindennek kell alulról, az egyházközség kántorától jönnie, sok indítványnak, pl. szervezzünk koncerteket, szervezzünk kórusokat, szervezzünk ismeretterjesztő dolgokat. Magyarázzuk el az „átlagembernek”, hogy hogyan működik az orgona, amiről sokan tudják, hogy ott van a templomban, de nagyon sokuknak kevés fogalma van arról, hogy miért van az orgona a templomban, és kevés fogalmuk van arról, hogy az orgona hogyan működik, milyen szerepet tölt be. Az alapvető feladat az, hogy a gyülekezetet és a gyülekezet tagjait műveljük a kérdésben. Ennek a folyamatnak mindenféleképpen a kántortól, illetve az orgonistától kell indulnia.

- Milyen mozgástere van a kántornak egy kicsi és anyagilag is hátrányos gyülekezetben?

- Sajnos ez is egy nagyon legitim kérdés. A pénz nagyon sok mindent meghatároz. Itt is rangsorolni kell. Az első és legfontosabb, az az oktatás és egyházzenei képzés, amit valamilyen módon meg kell finanszírozni. Hogy itt kinek milyen mozgástere van, abba én sajnos nem látok bele, a fontosságát viszont mindenféleképpen aláhúznám. De van egy olyan aspektusa is ennek a kérdésnek, ami a közvetlen anyagi kérdéseken jelentősen túlmutat, mégpedig az, hogy nagyon-nagyon sok mindent kezdeményezhetünk tkp. anyagi támogatás nélkül. Egy kórus szervezése elhivatottságba és időbe kerül, nem feltétlenül pénzbe. Az, hogy ha egy kórust megszervezünk, ahová mondjuk 8-10 ember szívesen eljön, szívesen énekel, és ezt az istentiszteleten is megmutatják, akkor azzal az a kis kórus már evangelizálni fog. Nekünk ez az üzenet a fontos. Aki önszántából eljön és énekel, az mást is buzdítani fog arra, hogy önszántából jöjjön és énekeljen. Minél többen vagyunk, annál inkább nyert az ügy. Ha egyszer csak van egy embermennyiség, akik úgy érzik az összegyűjtött élmények alapján, hogy szívügyünk lett az egyházzene, akkor hirtelen valahogy a pénz is megjelenik. Ez egy nagyon érdekes dolog. Mondhatnám azt, hogy segíts magadon, az Isten is megsegít, de azt hiszem, hogy ebben van valami igazság. Ha sok lelkes ember mégiscsak a szívén viseli az egyházzenét, akkor ott valahogy mindig a lehetőségek is kinyílnak.

- Megtörténik a csoda.

- Pontosan.

- Nagyon köszönöm ezt a bíztatást. Sok áldást kívánok a további szolgálatodra!

- Köszönöm szépen!

 

készítette Bodnár Noémi

 

Megtekinthető videófelvételek a művész engedélyével:

Csemballó: https://youtu.be/Or-pyXlLk-o

Csemballó: https://youtu.be/j9g48FqwNMo

Orgona: https://youtu.be/9999yMwGDS4