Mi történik egy Sola Schola próbán?

A gyülekezet Sola Schola éneklőcsoportja hetente egyszer találkozik, és énekpróbát tart a Sola Schola vezető irányításával. Megtanulja a hétre kijelölt éneket és elismétli tetszés szerint az előző hetekben átvett énekanyagot.

A Sola Schola alkalom menete:

- Köszöntés

- Az előző hét énekének átismétlése lehetőleg több versszakkal

- Az új ének bemutatása (meghallgatása)

- Az új ének megtanulása, eléneklése több versszakkal

- Szabad éneklés (az előző énekek átismétlése)

- Az Úri imádság közös elmondása

- Zárás

Az egyes Sola Schola csoportok meghatározhatnak egy saját közös záróéneket, melyet minden alkalom végén elénekelnek. Ez az ének idővel változhat is, de végig ugyanaz maradhat.

A Sola Schola tárgyi feltételei:

Minden tagja gondoskodik saját énekeskönyvről. Amennyiben új – a készülő református énekeskönyv énekanyagából tanul a csoport éneket, a Sola Schola vezetője (ill. a lelkészi hivatal) biztosítja a kottát, ill. annak sokszorosítását, mely szintén letölthető az internetes oldalról. Amennyiben a hanganyag a Sola Schola próbáján bemutatásra kerül, szükség van megfelelő technikai eszközökre (számítógép, ill. zenelejátszó hozzá tartozó hangfalakkal).

A Sola Schola a gyülekezeti teremben vagy háznál (felajánlás szerint) tartja alkalmait, ott, ahol a próba megtartására a legjobb feltételek biztosítottak.

Az énekanyagot az Egyházzenei osztály állapítja meg figyelembe véve az egyházi évet. Az énekanyag az aktuális református énekeskönyv, ill. a készülő énekeskönyv énekeiből válogat. Az aktuális hónap anyaga a képernyő jobb oldalán található.