Miért jó a mi gyülekezetünknek a Sola Schola?

A református istentisztelet fontos eleme a közös éneklés. Ha egy református ember templomba megy, biztosan nem felejti otthon az énekeskönyvét. Sőt, ha egy másik gyülekezetbe megy vendégségbe, oda is viheti a saját énekeskönyvét, vagy ahogy sok helyen mondják, zsoltárját, mert ott is ugyanabból énekelnek. Ám Isten méltóságteljes és közös dícséretén sokszor az ejt foltot, hogy egy-egy éneket nem mindenki ismer. De most a Sola Schola-val egy lépéssel közelebb kerülhet az Ön gyülekezete is ahhoz, hogy az éneklés közben senki ne érezze magát kirekesztve az Isten dicséretéből.

A Sola Schola célja, hogy a bibliaórák, imaórák, ifi-körök vagy kóruspróbák mellett létrejöjjenek gyülekezeti éneklőcsoportok, a tagok megismerjék a jelenlegi és a készülő református énekeskönyv énekeit, éneklésükkel vezessék és magját képezzék a gyülekezeti éneklésnek, lelkileg feltöltődjenek és hitben megerősödjenek. Célja továbbá a közösségformálás, a közös éneklés örömének megtapasztalása, a gyülekezeti éneklés megerősítése, az énekrepertoár bővítése, és nem utolsó sorban a református öntudat erősítése is.

A Sola Schola csoport nagy segítséget tud nyújtani a gyülekezet lelkipásztorának és/vagy kántorának az énekválasztásban, hiszen figyelembe véve a csoport által megtanult énekeket beleépíthetik azokat a próbát követő vasárnapi istentisztelet énekanyagába. A vasárnapi istentiszteleten ezt az új éneket a Sola Schola tagjai már biztosabban éneklik, így elősegítik a gyülekezeti éneklést. Kívánatos, hogy a Sola Schola tagjai rendszeresen részt vegyenek a vasárnapi istentiszteleten segítve a gyülekezet éneklését.

A programba bekapcsolódó gyülekezet tagjainak így nem okoz majd gondot és kényelmetlenséget az ország más pontján lévő gyülekezet istentiszteleti éneklésében való részvétel.