Mi az a Sola Schola?

A schola (ejtsd: szkóla) liturgikus szolgálatot végző éneklőcsoport a római katolikus misén. Innen az ötlet olyan református gyülekezeti éneklőcsoportok létrehozására, akik segítik a gyülekezeti énektanítást és az újonnan megtanultak istentiszteleti éneklését. A sola (ejtsd: szóla) a reformáció alapelveinek mintájára került bele az elnevezésbe. A Sola Schola kiejtése és annak másképpen való tagolása egy szójátékot ad: szól a szkóla, vagyis szól az éneklőcsoportok éneke.

Sola Schola éneklőcsoport azokban a gyülekezetekben jön létre, ahol a gyülekezet éneklő magjában igény van a gyülekezeti ének jobbítására, énektanulásra, és heti összejövetelekre. A Sola Schola éneklőcsoport a helyi gyülekezet tagjaiból áll, akik szeretnek közösen énekelni, és szívesen tanulnak új énekeket a református énekeskönyvből. Tagja lehet bárki korosztálytól függetlenül. (A korban vegyes csoportok különösen ajánlottak.) Nincs kötött tagság, az alkalmakra mindig be lehet kapcsolódni.

A Sola Schola heti egy alkalommal tart közös éneklést, énektanulást kb. egy órában. Ajánlott egy délutáni vagy koraesti alkalom.

A Sola Schola mindig egy szólamban énekel elsősorban kíséret nélkül, ezért a tagok részéről nem szükséges semmilyen zenei előképzettség. A hétre kijelölt énekek központilag vannak kiválasztva az egyházi év énekrendjéhez igazodva, amitől kivételes esetben szükség szerint el lehet térni. Minden héten egy új ének kerül bemutatásra és megtanulásra a református énekeskönyvből, ill. a készülő új református énekeskönyvből. A konkrét énekek és azoknak rövid bemutatása hangzó formában felkerül ide a honlapra, mely elérhető mindenki számára.

A programba folyamatosan be lehet kapcsolódni. Az a Sola Schola csoport, aki a kezdettől részt vesz a programban, közel 150 éneket tanul meg a három év alatt.