Megújult a szilicei református templom papi széke

2013. március 20., szerda

A Bethlen Gábor Alap százezer forintos támogatásának köszönhetően 2012. decemberében befejeződött a szilicei református templom papi székének restaurálása. A munkálatok összköltsége 1515 eurót tett ki.

Húsz esztendeje zajlik kisebb-nagyobb megszakításokkal feltehetően a 13. században eredetileg késő gótikus-reneszánsz stílusban épült, amit később barokk, majd klasszicistára átalakított református templomnak a felújítása. A munkálatok menetét sok tényező befolyásolta eddig is, de főleg az anyagiak, amit a mintegy 270 fős gyülekezeti közösség nehezen tud előteremteni saját adakozásából.

A megújuló templombelső fontos részét képezi a 18. századi papi szék is, amelyet a műemlékvédelem is fontosnak és az utókor számára megőrzésre méltónak ítélt azáltal, hogy pár éve besorolták a Műemlékvédelmi Alap Központi Jegyzékébe.

Ezt a döntést előzte meg az a tény, hogy a belső felújítások továbbgondolás során próbaképpen restaurátori szondázásra került sor. Ekkor vált nyilvánvalóvá, hogy az akkori felső barna festék alatt, egy korábbi, hagyományos kék-piros festékréteg, díszítés húzódik, mely méltó a feltárásra és a megmentésre.

Megfelelő támogatás hiányában a szükséges feltárási munkálatok azonban évekig húzódtak. Az egyházközség több alaphoz is elküldte pályázatát anyagi források előteremtése érdekében. Ennek eredményeként az elmúlt évben a Bethlen Gábor Alap támogatásra méltónak találta az egyházközség szép és nemes célját, hogy restauráltathassa az értékes papi széket. Az alap a 446 925 forintot, azaz 1515 eurót igénylő felújítási munkálatokra száz ezer forinttal járult hozzá. A költségek fennmaradó részét az egyházközség finanszírozta.

A felújítást Alexander Koreň rozsnyói restaurátor végezte együttműködve és konzultálva Edita Kušnierovával, a Rozsnyói Műemlékvédelmi hivatal volt munkatársával - tájékoztatta a Reformata honlapot André János lelkipásztor.

A legutóbbi népszámlálási adatok szerint Szilicén 562 élnek, 279-en vallották magukat reformátusnak.

események továbbiak →