Megjelent az esztendő utolsó Kálvinista Szemléje

2016. december 10., szombat

Fekete Vince, Gasparecz Tihamér, Szenczi László, Szakál Gábor, Ambrus Erika, Fecsó Yvett, Kis Lucia, Buza Zsolt, Drenkó Zoltán, Brouwer Pálhegyi Krisztina, Janette Knežová, Süll Mária, Bodnár Noémi, Tóth László, Mixtaj Johanna, Nagy Gábor, Sándor Veronika, Baják Margit, Borzy Bálint, Somogyi Alfréd gondolatai is olvashatóak a Kálvinista Szemle ünnepi számában.


A szerkesztőség nevében hálásan köszönjük azoknak, akik egész évben a terjesztés feladatát segítették. Azoknak, akik írásaikkal a lapunkat ellátták, akik az írott szó és a keresztyéni gondolatok terjesztését és olvasását fontosnak tartva –a Kálvinista Szemlét megrendelték. Nekik köszönhetően kezdődhet el januártól lapunk 88. évfolyama.

Istennek hálát adva azért, ami mögöttünk van, és Tőle kérve, ami ránk vár, hittel állunk meg az esztendő végén és mondjuk minden kedves Olvasónknak és Támogatónkan: Áldás, békesség!

események továbbiak →