Megjelent a Kálvinista Szemle januári száma

2016. január 26., kedd

Egyházunk 2016-os vezérigéjének alapján – „Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket” – írta meg Fazekas László püspök a Kálvinista Szemle januári számának a vezércikkét.

Gondolatok olvashatók továbbá az új év kapcsán, az ímmel-ámmal megélt keresztyén életről, arról, hogy Istent inkább a holnapban keressük, ne pedig a tegnapban. Megtudhatjuk, mit vár a 2016-os esztendőtől egyházunk püspöke és Antala Éva, Wallemberg-díjas lelkipásztor. Drenkó Zoltán barkai lelkipásztor a szkizoid személyiségzavarban szenvedő emberek gondjaira hívja fel a figyelmet.

A változatlan áron (évi 4,20 euró) megjelenő lap tudósít a gyülekezetek életéről és hírt ad a közelgő eseményekről.

A lapot keresse a lelkészi hivatalokban!

események továbbiak →