Egymásnak egymásért lehettünk ma itt

2022. szeptember 24., szombat

Az ekeli gyülekezet adott otthont a Komáromi Református Egyházmegye – Komárom és Negyed után – harmadik egyházmegyei napjának. A helyi futballpályán zajló, istentisztelettel egybekötött alkalmon közel négyszázan vettek részt.

Egyházmegyei nap Ekelen

Az alkalom a madari és búcsi gyülekezetek közös kórusának énekszolgálatával, majd a negyedi Csonthó család énekes bizonyságtételével kezdődött.

„Tanácsot is adok ebben az ügyben, mert ez hasznos nektek, akik nem csak a cselekvést, hanem előzőleg az akarást is elkezdtétek tavaly óta. Most pedig a cselekvést is végezzétek el, hogy amilyen az akarás készsége, olyan legyen a véghezvitel is, aszerint, amitek van!” /2 Kor 8,10-12/ Az ekeli gyülekezet adott otthont a Komáromi Református Egyházmegye – Komárom és Negyed után – harmadik egyházmegyei napjának.

A helyi futballpályán zajló, istentisztelettel egybekötött alkalmon közel négyszázan vettek részt. Pál apostolnak a Korinthusiakhoz írt második levél 8 részének 10-12 verseivel nyitotta meg a komáromi egyházmegyei napot Szénási Szilárd esperes.

A Csonthó család zenés bizonyságtétele

Elmondta, az idézett két vers nagyon szépen összefoglalja azt az alapelvet, amely mentén szerették volna megszervezni az egyházmegyei napot. „Egyházmegyei nap – gyülekezetek napja” – összegezte a nap lényegét az esperes, majd beszédét azzal folytatta, nem vártak semmi mást, csak azt, hogy mindenki hozza azt, amije van, amivel szolgálni tud, amivel együtt tud lenni.

Arcfestés gyerekeknek

„Nem azt vártuk, hogy azt hozzátok el, amitek nincs, vagy ami még nincs, vagy ami már nincs. S ez valósul meg ma többé-kevésbé, mert azt hoztuk el amink van” – fogalmazott Szénási Szilárd gyorsan hozzátéve, reméli, hogy ennél sokkal több kincse van a Komáromi Református Egyházmegye gyülekezeteinek.

– Ettől sokkal több bízatott ránk – tette hozzá az esperes, megtoldva azzal, hogy van jövő év is, ahová el lehet vinni azt, ami ma valami miatt nincs itt.

Szénási Szilárd esperes - Fotó: FB-Komáromi Református Egyházmegye

A komáromi egyházmegye két év várakozás után szervezte meg Ekelen az egyházmegyei napot. Erről a szándékról már az év elején, januárban döntött a lelkészi közösség. A célkitűzésben reménykedve a májusi értekezleten már körvonalazódott a megvalósulás, de még akkor is négy hónap állt rendelkezésre az egyházmegyei nap megszervezésére.

„A Mindenható pedig megadta. Még az időjárás is kegyes hozzánk. Hálásak vagyunk, hogy egymásnak egymásért lehetünk ma itt Isten kegyelméből” – mondta az esperes, kihangsúlyozva az ekeli gyülekezet  még a sok év várakozásából sem adta fel a reményt, hogy az első két sikeres és áldott alkalom után, amelynek Komárom és Negyed adott otthont, megszervezhesse az egyházmegyei napot.

A madari és búcsi gyülekezetek közös kórusának énekszolgálata

Végül köszönetet mondott a gyülekezet szervezőkészségéért és áldozatvállalásáért, akik különösebb támogatás nélkül szervezték meg az egyházmegyei napot.

„Szép látvány és szívbe markoló öröm, amikor az ember Krisztus követőinek összegyűlt sokaságát láthatja egy egybehangzó hitvallással, s ez összefogott szívekből szinte mindenhová szétáradva, hadd hallja meg a világ, hogy miért jöttünk ide és miért vagyunk itt a hosszú betegeskedés, lelki lehangoltság, anyagi kétségbeesés és a háború rettentése ellenében is” – mondta igehirdetésének elején Rákos Loránt püspökhelyettes, hozzátéve, nem másért, mint ahogyan a  zsoltárköltő a 100. zsoltár 3. versében kifejti: „Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten! Ő alkotott meg minket, az övéi vagyunk!”

Majd azzal folytatta, hogy ez éppen elegendő hír ahhoz, hogy összejöjjünk az Úr nevében. Nekünk, mint Krisztus megváltott követőinek nem uralkodhat kevesebb szándék, minthogy a világ fejedelmét legyőző krisztusi megváltás állandó, mindenek feletti erejét demonstráljuk.

Rákos Loránt püspökhelyettes

Rákos Loránt rámutatott arra is, hogy közösséget alkotva – más csoportokhoz hasonlóan – időnként össze kell gyülekeznünk, mert a Krisztus által ránk hagyott életmentő üzenetet tovább kell adunk. Ezt pedig nem lehet csak visszafogottan hirdetni.

„De ha már mindenki gyülekezik a világon, akkor leginkább nekünk kell gyülekeznünk, – akár itt, az egyházmegyei gyülekezeti napon, akár odahaza a magunk gyülekezetében" – utalt a mai napra, s egyben rámutatva arra, hogy egyedül csak a mi hitünk mutat előre, a jövőből visszaérkező Krisztus irányába.

Lelkészzenekar szolgálata

Elmondta, hogy Pál a mindenkor Krisztusba kapaszkodókat, a megváltást elfogadókat tartja az egész egyházi szolgálat, az evangélium hirdetése örömének és e szolgálat dicső megjelenítőjének. „Ti vagytok az örömeink és egész szolgálatunk dicsősége. Az egész egyházi szolgálat célja abban áll, hogy a lehető legtöbb emberhez sikerüljön eljuttatni Jézus meghívását az örök életbe".

Majd beszélt arról, hogy minden megszervezett alkalom, összejövetel célkitűzésének kellene lennie, hogy a hívek hitvalló életükkel ellenjavallatot nyújtsanak a megrögzött, gonosz ihlette elhatározásokkal szemben, másrészt csillogtassák Isten dicsőségét e földkerekségéén. Igehirdetésének a végén Rákos Loránt felhívta a figyelmet arra, hogy minden győzelmet és megmaradást csak az Isten dicsőségére elvégzett tett és megélt élet tudja elérni. 

martosi református alapiskola tanulóinak tánca

Az istentisztelet után a lelkipásztorokból álló /Édes Gábor, Lőrincz Gábor, Tóth Kriszián, Nagy Zsolt/ nyáron alakult zenekar szolgált dicsőítő énekekkel, amelyet a Martosi Református Alapiskola tanulóinak néptánca követett, majd a vágfarkasdi Dalárdának tapsolhatott a közönség.

A Martosi Hagyományőrző Együttes néptánccal szórakoztatta a közönséget, a deáki gyülekezet Manna énekkara pedig egy csokorravalót nyújtott át repertoárjából. A fellépők sorát a negyedi Napsugár énekkar zárta.

Lajos András színművész

Hetven percen keresztül adta elő  a dunamocsi származású Lajos András, a Miskolci Nemzeti Színház színművésze a különböző kis történetekből összeállított Soóky László „Papa különböző hangszereken hegedül” című darabját.

Az egész délutánt betöltő egyházmegyei napon lehetőség nyílt egyházi és szépirodalmat vásárolni, vagy a gyerekeknek kipróbálni az óriási ugrálóvárat. A nagyobbak jókat szórakoztak a buborékfocizáskor, vagy bekapcsolódtak valamelyik kézművesfoglalkozásba. A bátrabbak az arcára az ügyes kezű segítők különböző mintákat festettek.

Buborékfoci

Az egyházmegyei nap résztvevői számára hat katlan és egy bogrács gulyás is készült, amelyeket a programfolyam alatt lehetett elfogyasztani. 

Mindenki kedvére válogathatott a gyülekezetek tagjai által készített bőséges süteménykínálatból, illetve megkóstolhatta az ajándékba hozott bort és pálinkát is.

A komáromi egyházmegyei nap a komáromi egyházközség DICS-ACTION ifjúsági zenekar koncertjével zárult, illetve azzal a reménységgel, hogy a következő évben ismét megszervezik az egyházmegyei napot.

Kép és szöveg: Iski Ibolya

események továbbiak →