A Kálvinista Szemle májusi számának tartalmából

2022. május 09., hétfő

Istentiszteleteink szerves része az éneklés. A zene közösségi élmény, amely összeköt minket. A mindennapi aktív éneklés egyre inkább háttérbe szorul, napjaink embere „passzív zenész” – hallgat és nem alkot. Májusi számunkban a zenével, az énekléssel ismerkedhetnek egy kicsit bővebben az olvasók.

A témának két apropója is van: megjelent az új Református énekeskönyv, melyet a SZRKE Zsinata áprilisi határozata alapján felvett az egyházunk használatban levő énekeskönyvei sorába; egyházunk Pálóczi Czinke István-díját Berkesi Sándor egyházzenész kapta.

A Református szemmel rovatunk szerzője a zenéről mint erőforrásról ír, sorba veszi a gyülekezeti éneklés funkcióit. A Kaleidoszkópban bemutatásra kerül az új énekeskönyv, és a Berkesi Sándorral készült interjúban a díjazott életének meghatározó állomásairól és a szakma iránti szeretetéről olvashatnak.

Magazinunkban megemlékezünk a mennybemenetel ünnepéről és az anyák napjáról. A Kárpát-medencei magyar reformátusság eseményeiből szemlézünk, és egyházunk közelmúltban történt híreiről is tudósítunk. A jelen számban a Sajó bal partján fekvő gömöri város, Rozsnyó gyülekezetének és templomának történetét ismerheti meg az olvasó.

A keresztyén hit egyik alapvető kérdésével foglalkozik a Teológia rovata: kicsoda az ember, hogyan viszonyulunk a bűn fogalmához. Ennek kapcsán kerül terítékre a kegyelem teológiája, mellyel komolyabban először az 5. század teológiai gondolkodói foglalkoztak. Lélekbúvár rovatunkban ismét a kisebbségi lét van a fókuszban, de most a jelenleg zajló háború kapcsán a hazánkba menekülő ukránok integrációjának kérdésével foglalkozik a cikkíró.

Bemutatjuk a budapesti Nemzeti Színház fiatal színművészének új könyvét, melynek cselekménye az 1–2. század Antiochiájába kalauzolja el az olvasót. Kultúra rovatunkban szeretnénk teret adni rövid, irodalmi műfajoknak, ahol klasszikus és mai szerzők tollából közlünk novellákat, elbeszéléseket.

Jó időtöltést a Kálvinista Szemle hasábjain!

Édes Enikó

események továbbiak →