Marcové číslo Kalvínskych hlasov

2022. marec 17., štvrtok

V marcovom čísle Kalvínskych hlasov si nájdete myšlienky od Szilárda Harisa a Mareka Kačkoša. Pôstom ako obdobím na modlitby a  spôsobom zamyslenia sa zaoberajú naše farárky Danuška Hudáková a Janette Knežová.

Zo starozákonných perál je teraz na rade úzkosť a autorka Marianna Sláviková poukazuje na to, že „v úzkosti je človek pritlačený Hospodinom, aby sa k Nemu vrátil, aby Ho poslúchol“.

Ján Semjan vo svojom článku s názvom Boh, Pán spásy a novej nádeje vysvetľuje dôvody pádu Babylona a  pozornosť čitateľa usmerňuje na opakované proroctvá Izaiáša o vyklíčení nových vecí a o ceste púšťou.

Ibolya Iski sa rozprávala s biskupom Róbertom Géresim o výsledkoch minuloročného sčítania obyvateľstva.

Zo správ sa dozviete, aká bola situácia 28.2.2022 na našich  východných hraniciach a Szilárd Haris vyhodnotil zbierku trvanlivých potravín, a s Jurajom Breckom sme sa rozprávali o Biblickej škole, kde sa laici môžu vzdelávať.

Éva Fritz Beke

Sčítanie obyvateľov 2021