Egyházi intézményeink pedagógusainak szakmai találkozói

2022. január 31., hétfő

Egyházunk talaján a rendszerváltás után újra alakultak református iskolák, majd Magyarország Kormányának köszönhetően az utóbbi években sorra épülnek református óvodák. Az egyházi oktatási rendszer fejlődéséhez szükséges az itt oktató-nevelő munkát végző pedagógusok szakmai képzése.

Ezt a munkát koordinálja az egyházunk mellett működő közoktatási tanács, mely 2021-ben tizenegyedik alkalommal szervezte meg az egyházi iskolákban tanító pedagógusok, és első alkalommal az óvodapedagógusok szakmai konferenciáját a múlt év októberében.

A rimaszombati Csillagházban október 8. és 9. között iskoláink tanárainak találkozóját Rákos Loránt püspökhelyettes nyitó áhítata indította. Majd a magyarországi Református Tananyagfejlesztő Csoport szakemberei – Pompor Zoltán, Farkas Judit, Kojanitz László – bemutatták a Református Tananyagtár weboldalt, mely a református iskolák számára szakmailag magas színvonalú, a keresztyén nevelést támogató tananyagokat tartalmaz, továbbá tananyagszerkesztő és tanulásmenedzsment rendszer is áll az intézmények rendelkezésére. Az első napot két teológiai értekezés zárta, idén a keresztyén etika témakörében. Géresi Róbert püspök az Igazság fogalma a keresztyén gondolkodásban, míg Ficzere Tamás Jézus etikája címmel tartott előadást a konferenciateremben.

A második napon a tanárok három különböző szakmai műhelyfoglalkozás közül választhattak érdeklődési körüknek megfelelően. Süll Mária zenepedagógus vezetésével Noé történetének szereplőit, konfliktusait, körülményeit és tanulságait különböző művészeti irányzatok eszközeivel jelenítették meg, gondolták újra a résztvevők. A szokványos történetmesélést mellőzve, újszerű vizuális, hangi, mozgástechnikai és színpadi megoldásokkal is megismerkedhettek a pedagógusok.

A digitális generáció életében egyre jelentősebb szerepet játszik az online világ, így a köztük megjelenő kortárs bántalmazás is egyre inkább átkerül az online térbe. A felelősségteljes és biztonságos internethasználatra való nevelésben a szülők mellett egyre nagyobb szerepe van az iskolának is. Sikula Gábor pszichológus irányításával ezen a műhelyfoglalkozáson az érdeklődők a közösségi hálók, az okos eszközök és az internet biztonságos használatával kapcsolatos legfontosabb témákat érintették.

Sápi Mária, a Református Pedagógiai Intézet pedagógiai előadója a Református Tananyagtár a természettudományi tantárgyakra kínálta lehetőségeket és azok adaptációját interaktív foglalkozás keretében mutatta be a harmadik műhelymunka tagjainak.

Ugyancsak a Csillagházban a következő hétvégén, október 15–16-án óvodapedagógusaink szakmai konferenciája valósult meg. A pedagógustalálkozón a somorjai, királyhelmeci, kassai, rimaszombati, pálfalai, tornaljai, hanvai és komáromi református óvónői vettek részt.

Az áhítattal (Géresi Róbert püspök) kezdődő alkalom a Kidea – biztonságos és hatékony digitális óvodai szolgáltatás bemutatásával folytatódott, melyet az ügyvezető-alapító, Vörös Zsuzsa mutatott be. A délután hátralevő része énekléssel, zenéléssel telt. Süll Kinga nyújtott betekintést különböző énektanulási és énektanítási módszertanokba. Az énekeket a gyakorlatban is alkalmazva, zenei kísérettel, mozgással egybekötve közösen énekelték a műhelymunka tagjai. Az este bemutatkozással telt, a konferencián részt vevő nyolc óvoda ismertette intézményét és a benne folyó munkát. Szombat délelőtt további két program várta az óvónőket. Molnár Éva lelkész, gyermekmunkás adott szakmai útmutatást az óvodákban megismertethető bibliai történetekkel kapcsolatban. Különböző ötleteket, módszertani segédeszközöket mutatott be az előadó. Écsi Gyöngyi lelkésszel, előadóművésszel az óvónők a játék felszabadító erejét élték át, hiszen akkor tudunk jól szeretni, ha gyermeki öröm, elfogadás és játékos képzelőerőnk van. A mesék és bibliai történetek feldolgozásához nyújtott újabb ötleteket az utolsó műhelymunka vezetője.

A két konferencián ötvenhárom tanár és harmincnyolc óvónő vett részt. Az egyházi óvodáinkban és iskoláinkban végzett munka, az itt oktató pedagógusaink hitéleti és szakmai rátermettsége nagy jelentőséggel bír, hiszen: „Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája” (Szent-Györgyi Albert).

Édes Enikő, a közoktatási tanács elnöke

események továbbiak →