A keresztyén értékek mellett szeretet és odafigyelés is kell

2021. február 22., hétfő

Rimaszombatban az Egyetemes Egyház fenntartásában a három csoportszobás Gólyavár református óvoda 2019 szeptember 1-én, egy évvel később pedig két első és egy második osztállyal a Református Alapiskola nyitotta meg kapuját a gyermekek előtt. A több mint húsz éve működő Tompa Mihály Református Gimnáziummal közösen, az idén már három intézmény várja a 2021/22-es tanévre a jelentkezőket. Molnárné Pelle Beátát, a református alapiskola megbízott igazgatóját ezúttal az iskolai és óvodai beíratási tudnivalókról kérdezzük.

A Református Alapiskola épülete

A tervezettől másfél hónappal később, 2019 októberében engedélyezte az oktatásügyi minisztérium a teljes szervezettségű, Egyetemes Egyházi alapítású magyar tanítási nyelvű református általános iskola működését Rimaszombatban. Bár a 2019/20-as tanévre is már voltak jelentkezők, a késői engedélyeztetés miatt azonban csak egy évvel később kezdődhetett meg a tanítás az alapiskolában. Hány kis elsőssel indult el szeptemberben a tanév? Volt elég érdeklődő?

Eredetileg egy osztályt szerettünk volna indítani huszonkét kis elsőssel, de mivel a szülők érdeklődése az újonnan indult iskola irányában nagyon nagy volt, végül két osztály nyitása mellett döntöttünk. Jelenleg harminc elsősünk van. Ezen kívül az alsó tagozaton szeptemberben nyitottunk még egy osztályt azon másodikosok számára, akik az első osztály elvégzése után jelentkeztek át hozzánk. Eredetileg velük indult volna el az oktatás a református alapiskolában, de mivel – ahogyan a kérdésben is elhangzott - a működési engedély augusztus végéig nem érkezett meg, így a szülők kénytelenek voltak a gyermeküket addig egy másik, helyi alapiskolába beíratni. Voltak szülők, akik továbbra is ragaszkodtak ahhoz, hogy a gyermekük református iskolába járjon, nekik lehetőséget adtunk arra, hogy szeptemberben nálunk folytassák az iskolát a második évfolyamban, ők kilencen vannak.

Milyenek a szülők visszajelzései?

Nagyon pozitív, legalábbis ez derült ki a velük való beszélgetésből, illetve abból, ami eljutott hozzánk. A pedagógusok is nagyon nagy odaadással végzik a munkájukat. Igyekeztünk őket úgy kiválasztani, hogy biztosítani tudjuk általuk a minőségi oktatást, de ugyanakkor nyitottak is legyenek a gyerekek hitbéli nevelésének elősegítésére is.Molnárné Pelle Beáta megbízott igazgató

Bizonyára a 2021/22-es tanévre is várják az új elsősöket. Mettől meddig kell a szülőnek jeleznie és milyen formában, ha a gyermekét ide, a református alapiskolába szeretné beíratni? 

Igen, az új tanévben is várjuk az elsősöket. Ebben az évben a lehetőségeink azonban már csak egy osztály megnyitására adottak, ahová maximum huszonkét iskolakezdőt tudunk felvenni. Ennyit engedélyez ugyanis a közoktatásról és köznevelésről szóló törvény. A beíratásukra az áprilisi hónap folyamán lehet sort keríteni. Ahogyan az elmúlt évben, úgy az idén is lehetőség lesz arra, hogy a szülő a gyermeke jelentkezési lapját elektronikus úton is eljuttathassa az iskolába. De teret adunk a jelenléti beíratásnak is, amelynek időpontját április elsejére határoztuk meg. Sajnos abban a formában - kis ünnepséggel, iskolások programjával a leendő elsősök számára –, hogy a szülők és a gyermekek személyesen is megismerkedhessenek a leendő iskolájukkal, a járvány miatt valószínűleg nem valósulhat meg. Már tavaly is így kellett eljárnunk. A gyerekeknek azonban szeretnénk lehetőséget adni arra, hogy ne szeptember másodikán lássák, illetve ismerkedjenek meg az iskolával, hanem egy kicsit korábban. Erre készülve augusztus utolsó hetében az iskola épületében szervezünk nekik egy kis Gólya napot, ahol megismerkedhetnek a leendő iskolájukkal, a tanító nénikkel és az osztálytársakkal.Mindenkinek a jelentkezését elfogadják vagy vannak feltételek is, illetve túljelentkezés esetén kinek van nagyobb esélye?

Igen, mindenkinek a jelentkezését elfogadjuk és szeretettel várjuk felekezeti hovatartozástól függetlenül minden érdeklődő iskolakezdőt. De számolunk a túljelentkezéssel is vagyis, ha többen választanák a református alapiskolát, mint a felveendő tanulók száma. Ebben az esetben előnyben részesülnek azok, akik a református Gólyavár óvodából jönnek hozzánk, de azok is, akiknek a testvére már látogatja valamelyik rimaszombati református intézményt. Ide tartoznak a gyülekezeti kötődésű szülőknek a gyermekei is. Reméljük, hogy senkit sem kell majd visszautasítanunk.

 

2019 augusztus végére készült el a három csoportszobás Gólyavár református óvoda, ahol egyelőre két teremben foglalkoznak korcsoportok szerint a gyermekekkel, tehát még nem használták ki a teljes kapacitást. Az óvodások egy része szeptemberben iskolás lesz. Hány gyermeket tudnak fogadni az új tanévben? Tervezik-e a bővítést?

Igen, jelenleg kétcsoportos az óvoda, de teljes kapacitással működik, negyven gyermekkel. Sőt, most eggyel többen is vannak beíratva. Közülük tizenhárman lesznek szeptemberben iskolások. Az előzetes jelentkezések alapján, illetve akik egyelőre várólistások, szintén tizenhárman vannak, akik szeretnének a mi óvodánkba járni. Mivel a beiratkozásig még több mint két hónap van, csak remélhetjük, hogy május 1. és 31. között még sok szülő keres meg bennünket, illetve küldi el a gyermeke óvodai jelentkezési lapját. Ha lesz elég érdeklődő, akkor megnyitjuk a harmadik csoportot is, mert valóban az óvodának a kapacitása 60 gyermek. Igy akár 33 gyermeket is tudunk fogadni.

Folyamatosan lehet bejelenteni a gyermeket az óvodába? Nem kell megvárni a májusi hónapot?

Igen, a szülők folyamatosan jelenthetik be gyermeküket a következő tanévre az óvodába, akár korábban is. De nincs akadálya annak sem, hogy akár a májusi hónapon túl érkezzen hozzánk óvodai jelentkezési lap, ha még van szabad hely. Én úgy mondanám, hogy a májusi hónap egy kampánnyal megerősített időszaka az óvodai beiratkozásoknak, amikor központilag is hangsúlyt kap az anyanyelvnek megfelelő óvoda választása.

Személyesen kell leadni a kitöltött nyomtatványt vagy elektronikusan is el lehet küldeni?

Az óvodában van egy formanyomtatvány, amelyet ki kell tölteni, a gyermekorvossal pedig igazolni az egészségügyi állapotot. A kitöltött jelentkezési lapot az óvodában kell leadni személyesen vagy elektronikus úton is el lehet küldeni az óvoda e-mail címére. A jelentkezési lapot le lehet tölteni az óvoda vagy pedig – ahogyan ezzel a lehetőséggel éltünk az elmúlt évben - a rimaszombati egyházközség honlapjáról is. Egyelőre még egyik honlapra sem töltöttük fel a jelentkezési lapot, erre majd márciusban kerítünk sort.

Hogyan mutatkozik meg az óvodai nevelésben a keresztyén szellemiség?

A református óvodának vannak bizonyos külső jegyei. A gyerekek hitbéli nevelése a korosztályuknak megfelelően történik, mivel a három és a hatéves gyermek között is óriási különbség van. Amikor a gyermek háromévesen óvodás lesz, akkor vele még inkább a rövid, - étkezés előtti és utáni – imádságokat tanítják meg, valamint rövidebb énekeket. De a délutáni alvás előtt is van egy rövid ima. Majd fokozatosan, ahogyan idősebbek lesznek, s egyéb, összetettebb dolgok befogadására is képesek lesznek, akkor a nevelésükben már megjelenik a bibliai történeteken keresztül való tanítás. Tehát a keresztyén szellemiség ott van a mindennapi rutinban és a tanításban is. Minden reggel az óvó nénik tartanak egy kis áhítatot a gyerekeknek. Hetente egy alkalommal pedig külön, korosztályonként foglalkozik velük a helyi lelkésznő, Kovács Tímár Ildikó. Ez az a formális többlet, ami szeretnénk nyújtani, de emellett fontos az is, hogy az óvó nénik szeretetben és odafigyeléssel foglalkozzanak a rájuk bízott gyerekekkel.A keresztyén értékekre való nevelést el tudják fogadni azok is, akik nem tartoznak semelyik felekezethez?

A református óvodák a magyar kormánynak a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programja keretében jöttek létre azzal a céllal, hogy megerősítve a felvidéki magyar óvodahálózatot minél több gyermek kapjon magyar nyelvű óvodai nevelést. Ebből kifolyólag az óvodák - beleértve a rimaszombati Gólyavár óvodát is - nyitott bármilyen felekezetű gyermek befogadására és azon szülők gyerekei felé, akik nem kötődnek semmilyen gyülekezethez. Nyilván, ha a szülő egyházi óvodába szeretné íratni a gyermekét, akkor ezzel azt is vállalja, hogy nem egy értéksemleges nevelésben lesz része, de a nevelés egyébként sem lehet értéksemleges. Tehát ilyen szempontból azok a szülők, akik vállalják, hogy református óvodába fog járni a gyermekük, azok felvállalják ezzel együtt azt is, hogy lesz hitbeli nevelés is az óvodában. Természetesen ez lehetőség arra, hogy a gyerekek minél korábban halljanak Isten igéjéről. Azok, akik tanítják őket, maguk is megtapasztalták, milyen fontos, hogy Jézus ott van az életükben, de szükségét érzik annak is, hogy erről a gyerekeknek, adott esetben a szülőknek is bizonyságot tegyenek.

Mikorra várható, hogy a három oktatási intézmény – a Gólyavár óvoda, a református alapiskola és a Tompa Mihály Református Gimnázium – egyfajta iskolaközpontként egyesüljön?

Annak, hogy az iskolaközpont, pontosabban, a közös igazgatású iskola létrejöjjön, annak az volt a feltétele, hogy mindhárom intézmény megkezdje működését. Leghamarább az idei év január elsejétől kérvényezhettük volna az Oktatásügyi Minisztériumnál, viszont nem tudtuk időben beszerezni a szükséges engedélyeket. Ez ugyan paradox, mivel az óvoda és az iskola működési engedélye alig egy vagy kétéves. Egy közös igazgatású iskola esetében ennek ellenére újból ki kell kérni mindhárom oktatási intézmény számára az engedélyt. Elhúzódott a kommunikációnk a Területi Közegészségügyi Hivatallal is, mellesleg a tantestületen belül hozzáfogtunk a gimnázium pedagógiai programjának az átdolgozásába, korszerűbbé tételébe. Reménykedünk abban, hogy szeptemberig teljesítjük a feltételeket és közös igazgatású intézményként működhetünk.

A gimnáziumi felvételiről részletes információt az előző cikkünkben olvashatnak, itt.

Iski Ibolya

Kép: Molnár Emese, Szarvas László

Népszámlálás 2021

események továbbiak →