Igemagyarázat – 1Kir 17, 1–6

2020. november 27., péntek

„Ezekben az esztendőkben nem lesz sem harmat, sem eső, hanem csak az én szavamra. Eredj el innen, menj kelet felé, rejtőzz el a Kerit–patak mellett, a Jordántól keletre. A hollók hordtak neki (Illésnek) kenyeret és húst reggel, kenyeret és húst este, a patakból pedig ivott.“

Aháb király uralkodásának idején nagy nyomorúság érte Izráel országát. Csaknem három évig tartó szárasság sújtotta az országot. Mindez persze nem ok nélkül történt. A nép Aháb királlyal az élen elfordult Istentől, pogány isteneket kezdett el tisztelni és imádni. Baalt és a Asérát. Alig maradt ember, aki hűséges maradt volna Istenhez. Volt, aki teljesen elfordult Istentől, volt aki (ahogy Illés panaszolja) „sántikált“ – ezt az istent, meg a másikat is tisztelte – ahogy kedve támad rá, vagy ahogy az érdeke diktálta. Egy alkalommal Illés próféta keservesen panaszolja „Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni.“ Kiderült, nem csak ő maradt hűséges, voltak még néhányan, de kevesen.

A szárasság más egyéb csapást is hozott magával. Szegénységet, éhséget, betegséget és pusztulást. Éhen pusztult sok ember és állat. Isten azonban gondoskodott az övéiről. Illést „karantéba“ küldi a Kerít patak mellé. Egyedül van, barátoktól és ismerősöktől távol, de Isten közelében. Isten csodálatosan gondoskodik róla. A patakból ihat, a hollók (akiknek Isten megparancsolta) „hordtak neki kenyeret és húst reggel, kenyeret és húst este...“

Kedves testvérek!

Nehéz idők köszöntöttek ránk, az egész emberiségre. Világjárvány van. Rengeteg ember bezártságban él napok, hetek óta. Nem tudjuk, hogy ez a kiszámíthatatlan és emberileg bizonytalan időszak meddig tart majd. Nehéz idők várnak ránk. A koronavírusnak már sok áldozata van, de még több gazdasági áldozata lesz. Az is lehet, hogy a nyomorúság évekig tart majd. Nem ok nélkül. A mi korunk embere nagyon hasonlít Illés kora emberéhez. Nem kell a teremtő és üdvözítő Isten  – Jahve. Más isteneket kezdett el imádni és tisztelni az ember, többek között a pénzt és a hatalmat. Sokan vannak, akik teljesen elfordultak Istentől, vannak, akik sántikálnak, holott nem lehet az Istent és a mammont is imádni „Egy szolga sem szolgálhat két úrnak. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.“ (Lk 16,13) Kevesen maradtak hűségesek. Egy azonban biztos, Isten nem felejtkezik meg az övéiről. Még, ha szó szerint is karantéban vannak az övéi, Isten gondoskodik róluk! Elmondhatjuk: „Gondviselő jó Atyám vagy, ó én édes Istenem. Látom én, hogy minden elhagy e világon, csak Te nem...“ Merjünk bízni Isten gondviselésében és szeretetében! Merjük Istenre bízni életünket és jövőnket! Ámen.

Csernyík Magdolna hontfüzesgyarmati lelkipásztor

Népszámlálás 2021

események továbbiak →