Adventi élelmiszergyűjtés

2020. november 09., hétfő

A Szlovákia Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja, a Cigánymisszióval és a RE-MI-DIA non-profit szervezetek közös együttműködésében meghírdeti az első adventi élelmiszergyűjtését.

A kialakult járványügyi helyzetben az egyház közösségi élete szünetel, ezért a segítségnyújtásban nagy szerepet szánnak az akció szervezői azoknak a jó szándékú önkénteseknek, akik vállalják egy-egy doboz élelmiszert eljuttatását a környezetükben élő rászorulók számára.

A gyűjtést ajánlják az egyházközségek figyelmébe, akiket felkérnek arra, hogy javasoljanak önkénteseket, ugyanakkor a nem egyháztagok jelentkezését is szívesen fogadják.

A szervezők vállalják a gyűjtés további lefolyásának koordinálását és az önkéntesek oktatását. Az online konferencia után az önkéntesek Diakóniai Igazolványt vagy elismerést kapnak arról, hogy humanitárius segítségnyújtásban vesznek részt.  Jelentkezési határidő: 2020. november 15.

Minden önkéntes jelentkezőnek rendelkeznie kell negatív vírusteszttel, valamint ki kell töltenie egy online kérdőívet, amely a Diakóniai Központ Facebook-oldalán és a refdiakonia.sk oldalon is letölthető itt.

A gyűjtés lefolyása függ az önkéntesek számától, de az előzetes tervek szerint a következő időbeosztás szerint zajlik:

1. fázis: Projektismertetés a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház gyülekezeteivel, egyházmegyéivel és felsőbb egyházi szerveivel. (e-mail, a szervezők FB- és weboldalai, valamint a hazai média segítségével.) A medializáció célja az egyes gyülekezetek érdeklődésének felkeltése a projekt iránt és a bekapcsolódásra való ösztönzés. A projekt meghirdetése a pénzadomány juttatásának lehetőségével együtt. Időtartam: 2020. november 2-15.

2. fázis: A kapcsolatfelvétel a bekapcsolódó gyülekezetekkel és személyekkel. A gyülekezetek és az önkéntesek megkapják a kidolgozott útmutatót, és elindul a jelentkezés az online megbeszélésre. Szlovák nyelven a RE-MI-DIA, magyar nyelven a Diakóniai Központ kezeli a jelentkezéseket. Összegyűjtésre kerülnek a Diakóniai Igazolvány kiadásához szükséges személyes adatok is. Időtartam: 2020. november 16-22.

3. fázis: A tartós élelmiszerek összegyűjtése a kijelölt gyűjtőpontokra, egyben felkészülés az adományok szétosztására az egyes célcsoportok szerint. A feladatok elosztása a projektbe bekapcsolódó csoportok között. Időtartam: 2020. november 23 - december 7.

4. fázis: Az adományok szétosztása és terjesztése a célcsoportok tagjai között a SzRKE Diakóniai Központja önkénteseinek segítségével. Időtartam: 2020. december 8-22.

5. fázis: A projekt kiértékelése. Egy online megbeszélés megszervezése a tapasztalatcsere és a pozitív példák megosztása céljából. Időtartam: 2020. december 23. - 2021. január 8.

-hsz, ii-

események továbbiak →