Pályázat

2020. július 22., szerda

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Tornaljai Egyházközség Református óvodája pályázatát hirdet két óvodapedagógusi állás betöltésére 2020. szeptember 1 -től.

Az óvoda neve és címe:

Materská škola Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským - Református Óvoda, Kollárová 693/3., 982 01 Tornaľa

Kvalifikációs feltételek   szükséges dokumentumok:

A pedagógiai és szakvégzettségű alkalmazottakról szóló 138/2019 sz. törvény alapján:   

•          írásbeli jelentkezés a meghirdetett pályázatra

•          szakmai önéletrajz

•          végzettséget igazoló okirat hitelesített másolata

•          erkölcsi bizonyítvány / 3 hónapnál nem régebbi/

•          a kérelmező írásbeli beleegyezése személyi adatainak felhasználására a személyi adatokról szóló 18/2018 sz.törvény alapján

Egyéb feltételek:

•          oktatási előírások ismerete

•          erkölcsi feddhetetlenség, rendezett magánélet

•          keresztyén egyházhoz tartozó

•          a funkció betöltésének személyiségi és erkölcsi feltételei a keresztyén tanítás és erkölcs alapján

•          szervezői és kommunikációs készség

•          önálló munka képessége

•          felelősség, következetesség, érett személyiség, kreativitás, türelem, kollektív együttműködés

•          rend és szabályok tiszteletben tartása, az óvoda küldetésének elfogadása

•          érdeklődés a tanulás új formái és módszerei iránt

•          számítógéppel való munka /Word,Excel, Power Point, internet/

•          előnyt élveznek a református konfirmált pedagógusok, akik keresztyén szellemben nevelik a gyermekeket

A kérelmet 2020. augusztus 10-ig az alábbi címre elküldeni:

Matersá škola Reformovanej kresťanskej církvi s vyučovacím jazykom maďarským - Református óvoda - Kollárová 693/3., 982 01 Tornaľa

 

Tornalja, 2020. július 17.                                                                      Deme Éva

                                                                                                       megbízott igazgatónő

Népszámlálás 2021

események továbbiak →