Felvidéken jártak, küldöttségben

2019. december 22., vasárnap

Hat felvidéki kis települést látogatott meg december 19-én, advent utolsó hetében a budai református gyülekezet küldöttsége.

Az első állomásuk a délelőtt folyamán Csata községben volt, ahol a helyben húsz éve működő roma közösségi házban várták őket, ahol már tanodát is működik Babindák István, Szilvi és Ernő áldozatos szolgálataival. Itt találkoztak Tóth Árpád lelkipásztorral, aki az itteni lelkes kis református közösséget is pásztorolja.

Oroszkára, csak néhány  pillanatra kanyarodtak be, hogy pár pillantást vessenek az új kis templomukra.

A következő, harmadik állomáshelyük Zalaba volt, innentől már Ambrus Erika lelkipásztort kísérték el szolgálataiban az általa pásztorolt négy gyülekezetben. Délután egy órakor karácsony előtti bűnbánati bibliaórán vettek részt.

A negyik falu Garamsalló volt, ahol a templomban bűnbánati istentiszteleten találkozhattak a falu képviselőivel.

Öt órakor már Ipolybélen voltak, szintén a templomban, ahol nagy örömükre már gyermekek is voltak velük.

„Este hatkor Ipolypásztón zártuk le az egész napos szolgálatot, amikor már valamit mi is kezdtünk érezni abból a bizonyos első szeretetből, amit a Jelenések Könyvében hiányként rótt fel az Úr az efezusi gyülekezetnek. Áldjuk és magasztaljuk az Urat, hogy ezen a napon valamennyien pár lépéssel ismét közelebb kerülhettünk Hozzá és egymáshoz“ – számolt be a tartalmas napról Csenki Zsuzsanna, a budai gyülekezet diakóniai gondnoka.

Reformata, gyulekezet.hu

események továbbiak →