„Félelemmel tölt el a világ…”

2019. június 27., csütörtök

2019. május 6-10 közötti időszakban Trierben tartotta éves börtönlelkészi továbbképzőjét a Németországi Evangélikus Egyház. Az EKD kebelében szolgáló 97 börtönlelkész és 12 külföldi vendég vett részt a konferencián. A konferencia témája: „Félelemmel tölt el a világ”. Teológusok, pszichológusok, büntetés-végrehajtásban dolgozó szakemberek és pszichiáterek elemezték a témát.


A büntetés-végrehajtás rendszere szinte minden emberben félelmet kelt. De nemcsak a félelem jelenik meg, hanem ugyanúgy megjelenik a szorongás is. A fogvatartottak életét félelem tölti el, főleg akkor, amikor még nem született meg az ítélet. Ugyanúgy a büntetés-végrehajtásban dolgozó ügyvédek, ügyészek, bírók, nevelők, börtönőrök mindennapjaiban is megjelenik a félelem. A börtönlelkész naponta keresi az utat, hogy utat mutasson a félelem leküzdésére ezen a speciális szolgálati területen is.Sokszor az emberiség félelme abból ered, hogy nagyon nehezen tudja kezelni a mindennapi kudarcokat, pedig életünk egyik velejárója már kicsiny gyermekkorunk óta. Emberként tervezgetünk és nagyon sok minden másként alakul, mint ahogy azt mi elképzeltük. Az elítéltek élete pedig nemcsak saját maguk, hanem még környezetük számára is egy kudarc. Ezt nemcsak az elítéltnek kell lelkileg feldolgoznia és értelmeznie, hanem családjának és a társadalomnak is. Így lehet hatással a fogvatartottak félelme a közöttük szolgálókra. Felvetődött a kérdés vajon félelem nélkül tudnánk-e egyáltalán élni? Van-e valami haszna a félelemnek? Talán a büntetés-végrehajtás rendszere is félelemből alakult ki? Talán az ember védeni akarja magát a másik embertől vagy másokat másoktól?

János evangéliuma 16. részében biztat bennünket az Ige, hogy a világban ahol nyomorúságunk van és félünk mégis bízzunk Krisztusban, aki legyőzte a világot. Hogy hogyan lehet ezt az örömüzenetet a börtönfalak között továbbítani? Erre kerestük a választ a konferencia során, hogy nekünk lelkigondozóknak mi az, amit esetleg félelemmel végzünk?

A pódiumbeszélgetéseken is érdekes kérdéseket boncolgattak: megszólaltattak bírót, ügyvédet, a büntetés-végrehajtásban dolgozót, szociálpedagógust. Elmondták pozitív és negatív tapasztalatukat egyaránt, amit megélhettek munkájuk során. A konferencia része az EKD börtönlelkészeinek közgyűlése is, amelyen a külföldi vendégek is jelen lehettek, tanulhattak a gazdag múlttal rendelkező német testvérektől, akik már hetven éve szervezik meg ezen a területen is a kötelező lelkésztovábbképzőjüket.

Az alkalom, mint minden esztendőben úrvacsorás istentisztelettel ért véget. Egymás szolgálatára Isten gazdag áldását kívántuk és hazatértünk a jövőbeni találkozás reményében. Öröm volt együtt lenni, tanulni és tapasztalatot cserélni.

Soli Deo Gloria!

Antala Éva

események továbbiak →