Több az élet, mint gondolod

2019. június 16., vasárnap

A Pozsonyi Református Egyházmegye harmadik éve szervez találkozót a konfirmáció előtt álló és a  már konfirmáltak számára. Az egyházmegye gyülekezeteiből mintegy harmincan vettek részt  június 8-án a dunaszerdahelyi református templomban Több az élet, mint gondolod címmel megtartott alkalmon.

A megjelenteket Görözdi Zsolt helyi lelkipásztor köszöntötte, majd áhítatában János evangéliuma alapján a vakon született ember meggyógyításáról szólt. A  konfirmandus napra a gyülekezetekből érkezők egymás megismerését szolgálta az a játék is, amelyet szintén a helyi lelkipásztor vezetett.Az közös énektanulásba besegített az alistáli Szela ifjúsági zenekar. A könnyedebb hangvétel után következtek a nap témájára kapcsolódó, a konfirmandus korosztályt megszólítandó előadások. „A tinédzser kor az óriási változások kora. A fiatalok keresik a saját identitásukat, feszegetik a szülők által felállított korlátokat. Szeretnénk folyamatosan olyan talajt biztosítani a számukra,  ahol találkozhatnak más református fiatalokkal. Nem mindegy ugyanis, hogy milyen közegben élnek. Akikkel találkoznak, amit néznek, amiben benne vannak az mind kihat és meghatározza a további életüket is. A konfirmandus találkozó célja az, hogy hitre jussanak és ha már kibontakozóban van a hitük, akkor azt világosabbá tegyük a számukra, valamint segítsük őket azon az úton, amelyen mi is valamilyen módon keresztülmentünk” – mondta Vámos Béla missziói előadó, a konfirmandus nap egyik szervezője.

A szervezők a félnapos együttlétet igyekeztek olyan tartalommal megtölteni, hogy az nyomot hagyjon bennük. Ezért választották a találkozó témájául az életet, s az ehhez kapcsolódó gondolatsort a felkért lelkipásztorok előadások formájában fejtettek ki. A nap témájával - Több az élet, mint gondolod  - kapcsolatban négy előadás hangzott el. Varga László lakszakállasi lelkipásztor Több az élet, mint a létezés címmel tartott előadást. Takács Klaudia dunaszerdahelyi beosztott lelkipásztor arra próbálta játékos formában rávezetni a fiatalokat, hogy többek annál, mint aminek mások látják őket. A konfirmandusok egy bizonyságtételt is meghallgathattak a korábban szerfüggő Méhes Lászlótól arról, hogy miként tette tönkre tíz évre az életét, és hogyan adott Isten neki ebből szabadulást. Több a szerelem, mint a szex címmel pedig Vámos Béla felsőpatonyi lelkipásztor tartott előadást. Az előadásokon kívül két alkalommal is volt csoportos beszélgetés, melynek keretében a  konfirmandusok megbeszélhették az elhangzottakat, illetve feltehették kérdéseiket, amelyek  elgondolkodtatták őket az előadások után. A komoly gondolatok után mintegy zárásként lehetőség nyílt a közös sportolásra és a játékra is. Kép és szöveg: Iski Ibolya

események továbbiak →