Pályázat

2019. június 14., péntek

A szociális szolgáltatásokról szóló 448/208. sz. törvény alapján a Zselízi Református Egyházközség pályázatot hirdet a Mózeskosár Református Bölcsőde vezető nevelői állásának betöltésére, a 2019. szeptember 9-től kezdődő időszakra. Jelentkezési határidő 2019. június 22.

Pályázati feltételek:

- szakmai képzettség – megfelelő szakirányú pedagógiai végzettség a pedagógiai és szakvégzettségű alkalmazottakról szóló 317/2009. sz. törvény és a Szlovák Köztársaság Oktatásügyi Minisztériuma által kiadott 437/2009. sz. rendelet értelmében, amely meghatározza a pedagógiai és szakvégzettségű alkalmazottak egyes kategóriáira vonatkozó szakmai és személyi követelményeket

- minimum 5 év pedagógiai gyakorlat

- első atesztáció a 317/2009. sz. törvény alapján

- szlovák nyelv használata a hivatalos ügyintézésben

- könyvelési tapasztalat előnyt jelent

- oktatási törvények ismerete

- erkölcsi feddhetetlenség

- szervezői és kommunikációs készség

- a funkció betöltésének személyiségi és erkölcsi feltételei a keresztyén tanítás és erkölcs alapján

- református vallású, konfirmált egyháztagság

- kateketikai képzettség, vagy ennek folyamatban lévő megszerzése előnyt jelent

 Benyújtáshoz szükséges dokumentumok:

- írásbeli jelentkezés a meghirdetett pályázatra

- a végzettséget igazoló okirat (Mgr.) és az első atesztációs vizsgáról szóló okirat hitelesített másolata

- igazolás a pedagógiai gyakorlatról

- erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)

- szakmai önéletrajz

- a bölcsőde irányítására, fejlesztésére vonatkozó elképzelés (max. 1 oldal)

- a pályázó beleegyezése személyi adatainak felhasználására a személyi adatokról szóló 18/2018. sz. törvény alapján

A pályázatot kérjük 2019. június 22-ig az alábbi címre eljuttatni:

Ref. Farskẏ Úrad

Želiezovce - Zselíz, nám. SNP. 7. 937 01

A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat – Bölcsőde. Ne nyissa fel!”

A pályázók írásban lesznek értesítve a pályázat elfogadásáról, a meghallgatás helyéről és időpontjáról a meghallgatás előtt 7 nappal.

özv. Cserba Dezsőné                                                                                  Révész Tibor

        gondnok                                                                                               lelkipásztor

Zselíz, 2019. június 12.

események továbbiak →