Új vezetősége van az Egyházak Ökumenikus Tanácsának

2019. április 04., csütörtök

A Szlovákiai Egyházak Ökumenikus Tanácsa elnökének Ivan Eľkot, a Szlovákiai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház egyetemes püspökét, alelnökének pedig a Baptista Testvériség Tanácsának alelnökét, Szőllős Jánost választották meg a március 27-én megtartott ülésen.

Pozsonyban, a Metodista Evangélikus Egyház épületében került a Szlovákiai Egyházak Ökumenikus Tanácsának 14. közgyűlésére, melyet kétévente rendeznek meg.

A Szlovákiai Egyházak Ökumenikus Tanácsának közgyűlését Miloš Klátik elnök, a Szlovákiai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház volt egyetemes püspöke vezette közösen Fazekas László alelnökkel, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökével.

A tanácskozást Miloš Klátik, Szlovákiai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház volt egyetemes püspöke nyitotta meg, aki válogatott verseket olvasott fel a 25. Zsoltárból, Fazekas László református püspök pedig imádságban kérte Isten áldását kérte az alkalomra.

A találkozón előadást tartott Daniela Veselá, a Szlovákiai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház püspöki hivatalában működő, az Iskoláért és vallási nevelésért felelős részleg titka „Evangélikus iskola a bársonyos forradalom után” címmel.

A közgyűlés egyik pontját képezte a Szlovákiai Egyházak Ökumenikus Tanácsa tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámoló, melyet a Szlovákiai Egyházak Ökumenikus Tanácsa irodájának munkatársai dolgoztak ki. A közgyűlés további programpontjait az elnökség és ellenőrző bizottság tagjainak megválasztása képezte. A vezetőségbe jelöltek rövid bemutatkozás után ismertették elképzelésüket a Szlovákiai Egyházak Ökumenikus Tanácsa jövőbeli terveiről.

Szőlős János és Ivan Eľko

A Szlovákiai Egyházak Ökumenikus Tanácsa elnökének Ivan Eľkot, a Szlovákiai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház egyetemes püspökét, alelnökének pedig Szőllős Jánost, a Baptista Testvériség Tanácsának alelnökét választották meg. Az ellenőrző bizottságba Marta Stašiniakovát / Szlovákiai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház/, Juraj Klementovičot és Barbora Antalíkovát /Szlovákiai Baptista Egyház/ választották meg. A közgyűlés elfogadta a Szlovákiai Egyházak Ökumenikus Tanácsa Alapszabályának kiegészítését is.

Fazekas László püspök gratulál az új tisztségviselőknek

A közgyűlésen a tagságba tartozó hat egyházból 2-2 képviselő, a megfigyelő egyházakból egy-egy küldött, valamint a Szlovákiai Egyházak Ökumenikus Tanácsa egyes bizottságainak munkatársain kívül még az együttműködő ökumenikus szervezetek képviselői is jelen voltak, és beszámoltak tevékenységükről.

A közgyűlésen a Szlovákiai Egyházak Ökumenikus Tanácsának tagjai és az Evangélikus Diakónia képviselői is jelen voltak. A meghívást elfogadta Ján Juran, a szlovák kulturális minisztérium egyházi szakosztályának igazgatója is. A közgyűlés közös imával fejeződött be.

Nata Hovorková, ecav

Fotó: Palcsó Attila

események továbbiak →