A Világosság református egyházi műsor 2019. március 24-ei ajánlata

2019. március 22., péntek

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témái Pált Félix helytartó előtt és az ipolysági gyülekezet.

Pált Cézáreába szállítják. Anániás főpap a vének közül néhánnyal és egy Tertullusz nevű ügyvéddel panaszt tettek a helytartónál Pál ellen. Félix meghallgatja Pál védekezését, de amikor kiderül, hogy a holtak feltámadása miatt vádolják őt, akkor berekeszti a kihallgatást, ügyét elnapolja. Néhány nap múlva azonban ismét magához hívatja, hogy a zsidó származású feleségével Druzillával meghallgassa őt. De megrémül Pál beszédétől, aki az igazságról, az önmegtartóztatásról és a jövendő ítéletről szólt. Erről szól a következőkben Nagy Zsolt búcsi lelkipásztor.

Az ipolysági reformátusok az 1590-es évektől többször meggyengülve, széthullva, kirekesztve élték túl a megpróbáltatásokat. Az 1900-as évek elején közös templomot építettek az evangélikusokkal. 1906-ban szentelték fel, ami végül az evangélikusok tulajdonába került. A templomot ennek ellenére a reformátusok is használták évtizedeken keresztül, amíg fel nem készült a sajátjuk, gyülekezeti központtá kiteljesedve. A világháborút követően a reformátusokat kitelepítették Ipolyságról, így az egyházközség a hatvanas években megszűnt. Csak harminc év elteltével szerveződött újjá a gyülekezet. A gyülekezet lelkipásztora tizenöt éve Izsmán Jónás,l a egyházközség gondnoka Oros Zoltán. Vele beszélgetünk.

Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

Ismétlés másnap, hétfőn 13.05 órakor.​​​​​​​

 

események továbbiak →