A Világosság református egyházi műsor 2019. január 27-ei ajánlata

2019. január 25., péntek

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témái: Pál Jeruzsálemben bizonyságot tesz a nép előtt megtéréséről, keresztyén óvoda és bölcsőde épül Királyhelmecen, bemutatjuk a runyai gyülekezetet.

Pált Jeruzsálemben is meg akarta ölni a fellázított nép. A helyőrség ezredese  elfogadta Pált, de  megengedte neki, hogy még mielőtt a várba viszik, beszéljen a néphez. Ő pedig elmondta megtérésének történetét. Hogy miért tartotta ezt fontosnak, arról Tóth Árpád a garamvezekényi-kisölvedi lelkipásztora szól a hallgatókhoz.

A Magyarország Kormánya által meghirdetett Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programba a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház is bekapcsolódott. Ennek keretében Felvidéken is több bölcsőde és óvoda építése kezdődhetett meg a gyülekezetekben. Közéjük tartozik Királyhelmec is, ahol a templom kertjében épülne meg egy új egyházi oktatási intézmény.

 Runyát száz évvel ezelőtt még túlnyomórészt magyarok lakták. A 2011-es népszámlálás már kevesebb lakost és jelentősebb számú szlovákságot jegyez. Református temploma eredetileg 13. századi, gótikus stílusú volt, többször is átépítették. A református közösség lelkipásztora Nagy Ákos Róbert esperes. Vele beszélgetünk a közösség életéről.

Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

Ismétlés másnap, hétfőn 13.05 órakor.

események továbbiak →