A Világosság református egyházi műsor 2019. január 13-ai ajánlata

2019. január 12., szombat

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témái: Nagyobb boldogság adni, mint kapni, elkészült az oroszkai református templom, válogatás az elmúlt évben elhangzott hanganyagokból: református kollégium és bölcsődei alapkőletétel Léván, óvodát és bölcsődét terveznek Nagykaposon, Kassán pedig óvoda lesz.

Pál Milétoszba hívatja az efezusi véneket, hogy ott búcsúzzon el tőlük. Beszél az ottani szolgálatáról, hogy igyekezett bizonyságot tenni az Isten kegyelmének evangéliumáról. Felhívja a figyelmüket arra is, hogy távozása után jönnek olyanok, akik nem kímélik a nyájat, s visszás beszédükkel magukhoz akarják vonni a tanítványokat. Végül felhívja a figyelmüket Jézus szavára, aki azt mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni. Hogy miért? Erre a kérdésre keresi a választ Boros István bátkai lelkipásztor.