Szolgálatokban gazdag évet zárt az Emmaus polgári társulás

2019. január 07., hétfő

Az Emmaus polgári társulás az elmúlt év második felében is több programot megvalósított. A gyülekezeti napközis tábort segítették Bátkán, volt ifjúsági hét és gyermektábor Jókán. Ismét megszervezték a hatfai tábort a kelet-szlovákiai gyermekeknek, valamint a családosok hetét Jókán. A programok között szerepelt a Lányok/Asszonyok és Fiúk hétvégéje.  Az idén is várták az érdeklődőket a keresztyén szavaló- és prózamondó versenyre. Az Emmaus a 2018-as évet ezúttal is Csendes Napokkal zárta.

Július első hetében Bátkán napközis táborban vettek részt a társulás munkatársai, ahol huszonhét gyermeknek hirdethették Isten igéjét  Péter életén keresztül. Az elhívásán át a tengeren való járásán és tagadásán keresztül egészen a csodálatos halfogásig, amely Jézus Péterhez szegezett kérdéssel zárult. A bibliai történetek után a résztvevők csoportokban beszélgettek az elhangzott történetekről és arról, hogy Isten az elhangzottakon keresztül mit üzen személyesen a résztvevőknek. Nem maradt el a közös játék és az éneklés sem.

Az elmúlt évben is megrendezésre került az ifjúsági csendeshét. A július 9-től 13-ig tartó alkalmon fiatalok és idősebbek együtt épülhettek Jézusra és tartalmas előadásokra figyelve. Délelőtt Nehémiás történetét tanulmányozták, amelyből megtanulhatták hogyan figyelhetnek Isten akaratára és követhetik tanácsait, parancsait. Délutánonként a helyes imádkozásról volt szó, rámutatva arra is, hogy mire kell vigyázni imádkozás közben.

A július 16-20. között a Jókán megtartott gyermektáborban folytatódott az egy évvel korábban elkezdett téma, így a résztvevők közelebbről is megismerkedhettek Jézus néhány tanítványával: Mátéval (Lévi), Jánossal és Jakabbal, Nikodémussal, arimátiai Józseffel, valamint Tamással. Az esti missziós történet a kisebbek Rodney „Gipsy” Smith izgalmas életéről szólt. Az idősebb résztvevők egy komolyabb történeten keresztül gondolkodhattak el a mobiltelefonokhoz való viszonyukról, felelősségteljességről, az élet törékenységéről és a megbocsátásról. Minden reggel és este szobai áhítattal kezdődött, ill. zárult. Megrendezésre került a közkedvelt Ki mit tud?, ahol mindenki megmutathatta tehetségét rajzban, énekben, versben, hangszeres játékban, vagy akár bűvészkedésben. Az állomásjáték és a kézműves foglalkozás mellett sportdélutánt is tartottak. 

A kelet-szlovákiai táborra július 30. és augusztus 2-a között került sor Hatfán. Az első áhítaton Máté evangéliumából szólt az Ige: "Jézus mondja: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek". Esténként és reggelenként a barakkokban is tartottak külön rövid áhítatokat. Az idén is a tavaszi tábor témája került terítékre: Péter apostol élete. Sok új éneket és aranymondást megtanultak a résztvevők és mindenki bekapcsolódhatott az igetanulási versenybe is. A Bibliai történetek után következett a csoportos beszélgetés, melynek keretében korosztály szerint, kisebb létszámban foglalkoztak. Volt állomásjáték, foci, méta, számháború, kézműves-foglalkozás. Vacsora után kedden és szerdán missziós történetek hangzottak el. A fiatalabbak a Felhők szigete, az idősebb korosztály a Titkoskönyv feldolgozását hallgathatták meg. Csütörtökön este Ki Mit Tud volt és meglepetésként levetítették a táborban addig készült fényképeket. A tábor péntek délután áhítattal fejeződött be.

2018. augusztus 19. és 24. között került sor az Emmaus Családos Hétre Jókán. Amíg a szülők a házasság művészetét taglaló előadásokon vettek részt, addig az 1 és 8 év közötti gyerekeket külön foglalkozások várták. A babakocsiban ülő csöppségekre egy-egy önkéntes vigyázott. A résztvevők Istent dicsőítő gyermekdalokat énekeltek, és minden nap új részeket hallottak József történetéből. A gyermekek aranymondásokat tanultak, és különféle érdekes feladatokat oldottak meg. A játékidő keretében szórakoztató csapatjátékokra vagy épp kézműves foglalkozásokra került sor. Az egyik délután beszámoló hangzott el Kevezsda Szilvia misszionáriustól a Malawiban végzett szolgálatáról. A családok ellátogattak a galántai Honismereti Múzeumba, a jókai vízimalomhoz és a nagyfödémesi Relax parkba. Esténként Rodney, a nehéz sorsú cigányfiú életével és családjával ismerkedtek meg a résztvevők a róla szóló történeteken keresztül.

Az idén is volt Keresztyén Szavaló- és Prózamondó Verseny. Az október 13-án megtartott rendezvényen huszonketten mérettették meg magukat.

November 16-18. között szerveztük meg Jókán a Lányok/Asszonyok Csendes Hétvégéjét, és ezzel párhuzamosan Madban a Fiúk Csendes Hétvégéjét. Az előbbin három bibliai női szereplő életén keresztül figyelhettek a résztvevők arra, hogy mit üzen számukra Isten Igéje. Az első igetanulmány keretében Jókebed, Mózes édesanyja történetével foglalkoztak (2Móz. 2, 1-10). A második igei alkalmon Mária, az Úr Jézus édesanyja (Lukács 1, 26-38) életét vizsgálták meg, a harmadikon pedig Debóra prófétanőét (Bírák 4). Szombat délután egy előadást is elhangzott a haragról és annak kezeléséről. A fiúhétvége témája Dániel próféta élete volt. Az előadásokat tartalmas beszélgetések követték, és ez volt jellemző a szabadidőre is, jó volt közösen elcsendesedni, kérdezni, beszélgetni.

Az elmúlt év hagyományosan Évzáró Csendes Napokkal zárult a jókai Betlehem Missziós Központban.

Andrássy Zsuzsa, II

események továbbiak →