Európai kultúra – nemzeti örökség Budapesten zajlott a Magyar Könyvtárosok VIII. Világtalálkozója

2018. december 05., szerda

A 2018. november 6-7. között Budapesten megrendezésre került nagyszabású szakmai konferencia első napján az idén alapításának 150. évfordulóját ünneplő Országgyűlési Könyvtár, míg másnap az Országos Széchényi Könyvtár adott otthont. A rendezvényen részt vett Czinke Zsolt református lelkipásztor, a Calvin János Teológiai Akadémia könyvtárosa és Egyházi Dóra alelnök, a Selye János Egyetem Egyetemi Könyvtárának igazgatója is.

„Történelmet nem azért írunk, hogy különféle eredetű és értékű adatokat egybehordjunk és látásmódunknak megfelelően csoportosítsunk, hanem azért, hogy irányt mutathassunk a ma élőknek. Ezért szükséges időszakonként történelmi látványt is készíteni.“ Bakay Kornél régész gondolatait alapul véve hívogatott a Magyar Könyvtárosok Világtalálkozójára még februárban a világtalálkozó szervezőbizottsága köszöntőjében.

Az idén nyolcadik alkalommal megrendezésre került találkozó kulcsgondolata: „Európai kultúra – nemzeti örökség.“ A találkozóra öt év után került sor újra. Az előző, 2013-ban rendezett találkozón a központi gondolat: „Határtalan együttműködés. Stratégia, integráció, megújulás“ volt, míg a 2004-ben megrendezett VI. találkozó „Az európaiság – magyarság. Kulturális örökség és integráció“ címet viselte.


 

A 10 ország közel 200 könyvtárosának részvételével a nemzetközi könyvtárszakmai konferencia az Országház Főrendiházi üléstermében kezdődött. Az eseményen Bellavics István, az Országgyűlés Hivatalának Közgyűjteményi és Közművelődési igazgatója mondott köszöntőt, aki kiemelte: „Egy könyvtárban a szellemet a szerzők, a lelket pedig a könyvtárosok adják.“ Ezt követően Hiller István, az Országgyűlés alelnöke nyitotta meg ünnepélyesen a konferenciát.  A megnyitó ünnepség keretében került sor Kövér László, az Országgyűlés elnöke által alapított Nagy Miklós-díj átadására is, melyet olyan személy kaphat, aki tevékenységével kiemelkedően segíti az Országgyűlési Könyvtár tevékenységét, gyűjteményének építését vagy szakmai projektjeit. Az idén első alkalommal odaítélt díjat dr. Horváth József, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem főtitkára vehette át. Ezt követően folytatódott a tudományos ülés. A rendezvényen felszólaló szakemberek az Országgyűlési Könyvtár 150 éves történetének bemutatása mellett az európai kultúra és a nemzeti örökség ápolásának kihívásait és jelentőségét vették sorra. A találkozó előadóinak sorában a könyvtáros szakma számos kiváló és neves szakembere tartott előadást. Dr. Redl Károly, az Országgyűlési Könyvtár igazgatóhelyettese, dr. Monok István, az MTA könyvtárának főigazgatója, Nagy Zsuzsanna, a Corvinus Egyetem Könyvtárának főigazgatója, dr. Tüske László, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója, Barátné dr. Hajdu Ágnes, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke, K. Lengyel Zsolt, a regensburgi Magyar Intézet vezetője, Szegedi Éva, a Kolozsvári Központi Egyetemi Könyvtár munkatársa, Varga Éva, a Beregszászi Járási Könyvtár vezetője, Roncz Melinda, a somorjai Bibliotheca Hungarica igazgatója, valamint Ramháb Mária, az Informatikai és Könyvtári Szövetség vezetője.

A konferencia második napja a Budavári Palotában, a Nemzeti Könyvtárban zajlott. Az Országos Széchényi Könyvtár dísztermében tartott előadásokon egyebek mellett szó volt a nemzetközi és a hazai digitális megoldásokról és fejlesztésekről, a könyvtári szolgáltatásokról. A két nap alatt, a tudományos előadásokat követően, a résztvevőknek lehetőségük nyílt az Országgyűlési Könyvtár, az Országház, ill. az Országgyűlési Múzeum, az Országos Széchényi Könyvtár digitális laborja és az Országos Széchényi Könyvtárban látható Corvina kiállítás megtekintésére is. 

A konferencián az anyaországi könyvtárosok mellett többek között erdélyi, kárpátaljai, vajdasági és felvidéki szakemberek találkoztak. A komáromi Calvin János Teológiai Akadémia képviseletében Czinke Zsolt református lelkipásztor, a teológiai könyvtár könyvtárosa vett részt a találkozón. A Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete képviseletében mások mellett Kecskés Ildikó elnök, az érsekújvári Anton Bernolák Könyvtár munkatársa és Egyházi Dóra alelnök, a Selye János Egyetem Egyetemi Könyvtárának igazgatója volt jelen.

Egy könyvtár minden esetben a kulturális örökség gyűjtője, őrzője és továbbadója. A mi esetünkben egyben a magyar azonosságtudat támogatója is, ezért a határon túli könyvtárak és könyvtárosok anyaországi kollégáikkal való kapcsolattartása elengedhetetlen. A közös magyar szellemi örökség felelős kezelése és továbbadása mindannyiunk első számú feladata. Valljuk, hogy a  külhoni magyar lakosság számára – éljen bár kisebbségi létben, szórványban, diaszpórában – létfontosságú a magyar nyelvű nyomtatott, analóg vagy digitális dokumentumokkal jól ellátott könyvtári rendszer és az ebben munkálkodó jól képzett és szakmaHorgonyilag felkészült könyvtárosok. Ebben jelentett nagy megerősítést, támaszt, szakmai biztonságot és tapasztalatcserét ez az idei világtalálkozó, melyért köszönet a szervezőknek és a házigazdáknak.

Kép és szöveg: Cz. Zs.

események továbbiak →