"Túl világi túlvilági", avagy konfirmandus találkozó Péderben

2018. november 28., szerda

Mintegy tizenöt gyülekezet hatvan konfirmandusa, valamint tíz kísérő lelkész és nagyszülő szánta rá a november 17-i szombatját arra, hogy a péderi kultúrházban az élet "túl világi túlvilági" dolgait vegye górcső alá a Szentírás mérlegén.

Vargha Balázs szádelői lelkipásztor, missziói előadó köszöntését követően Molnár Árpád szepsi lelkipásztor tanított éneket, majd a gazdag ember és Lázár jézusi példázata alapján szólt a jelenlevőkhöz. Áhítatában bizonyságot tett személyes lelki fejlődéséről a gyerekes babonákkal teli hittől, a lelkiek teljes tagadásán át, az élő Istenbe vetett személyes bizalom ébredéséig. Jézus szavai alapján rámutatott arra, hogy szorosan összefügg földi életünk minősége - Isten szeretetében vagy anélkül - annak halálunkon túli folytatásával.

A konfirmandus nap résztvevőit Vargha Balázs lelkipásztor köszönti

Az elcsendesedés után André János szilicei lelkipásztor új énekek tanításával gazdagította a hitvallásra készülők ének-repertoárját, majd a tápláló tízórai és tea után Vámos Béla felsőpatonyi lelkipásztor szedte ujjhegyre a túlvilágiakkal való érintkezés veszélyeit az ember pszichéjére és örök életére nézve. A Biblia tanítása, saját élete és eddigi lelkigondozói tapasztalatai alapján konkrét eseteken kimutatta, hogy nem játék a túlvilágiakkal való cimborálás, még ha sokszor ártatlan, nevetséges, szórakoztató, tudományoskodó vagy vallásoskodó köntösben tálalják is, mint pl. a helloween-t, a babonákat, a varázslást, jóslást, szellem- vagy halottidézést, a horoszkópokat, a reikit, az agykontrollt vagy az angyalosdit ... Minden efféle "szórakozás" - még ha kíváncsiságból vagy tudatlanságból történik is - ajtónyitás annak, aki Jézus szerint emberölő volt kezdettől fogva, aki a hazugság atyja, aki a világosság angyalának mutatja magát. Az előadó elmondta, hogy sokszor csak később ébred rá a rászedett ember, kivel van dolga. Amikor egy-egy szellemieskedő kaland után fura jelenségekkel szembesül: hallomásai, látomásai, rémálmai vannak, érzi "valakinek" a jelenlétét, depresszió, vádaskodás, gyűlölet, és öngyilkos gondolatok uralják, stb. Szabadulni szeretne, de már ne tud. A gonosz elhúzza a "mézes madzagot" az orrunk előtt, de végső soron az embert magát, az egészségét, lelkét, jövőjét rabolja el, mert végleg el akarja szakítani az Élet forrásától, az élő Istentől. Van viszont megoldás: "Azért jött az Emberfia, hogy az ördög munkáit lerontsa“ – hangsúlyozta a lelkipásztor. Rámutatott arra, hogy Jézus Krisztust a gonosz sem tudta megakadályozni küldetésének betöltésében, Isten szeretetéből értünk hozott áldozatában. „Ha hozzá megyünk tévedéseinkkel, megvalljuk a sötét oldal mesterkedéseiben való részvételünket, megtagadjuk ezeket előtte, van szabadulás, szabadságban és szeretetben való élet“ – mondta előadása végén Vámos Béla.

A hallottakat csoportokban beszélték meg a gyerekek a csoportvezető lelkészek vezetésével. A laktató ebéd után játék következett Vargha Balázs vezényletével, amely játék élményszerűen segített elmélyíteni az előadásban hallottakat.

Végül a péderi középkori templomban helyi lelkésznő, Fecsó Yvett rövid beszámolót tartott a gyülekezet történetéről, templomának értékes és meglepő eredményeket hozó régészeti feltárásáról, majd a záró ének után Orémus Zoltán esperes áldásmondása zárta a konfirmandus napot.

Köszönet a péderi gyülekezetnek a befogadásért és a vendégszeretetért, a Községi Hivatalnak a rendelkezésre adott művelődési házért, s végül mindenkinek - gyermekeknek, szülőknek, a szervező missziói csoportnak - az odaszánt időért. Hisszük, fáradozásunk "nem hiábavaló az Úrban!". SDG!

Reformata, rá

események továbbiak →