Szilicén tartotta őszi közgyűlését az Abaúj-tornai Egyházmegye

2018. november 27., kedd

A szilicei gyülekezet először a középkorban épült erődtemplomában, majd a község művelődési házában fogadta november 25-én az Abaúj-Tornai Református Egyházmegye közgyűlését. Az őszi ülés napirendi pontja a közalapi kérelmek besorolása volt.

A házigazda André János szilicei lelkipásztor üdvözlő szavai és Radácsy Károly pelsőci lelkipásztor templomi igehirdetői szolgálata után a helyi kultúrházban folytatódott az ülés. Az egyházmegyei főjegyző, Varga Zoltán szádalmási lelkipásztor újra köszöntötte a küldötteket, majd Icso Béla egyházmegyei tanácstag megnyitotta az ülést. A számbavétel következett, majd a jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása és a napirendi pontok jóváhagyása.

Az egyházmegye gyülekezeteinek küldöttei az Egyházmegyei Tanács által javasolt sorrendet erősítették meg titkos szavazással:

1) a gicei gyülekezet temploma villámhárító rendszerének felújítása

2) a tornagörgői gyülekezet közösségi házának külső felújítása

3) a felsőlánci gyülekezet garázsépítése

Az ülést követően a jelenlevők hitmélyítő irodalmat, ill. naptárakat vásárolhattak, majd a pazarul megterített asztal mellett élvezhették a sziliceiek szeretetvendégségét.

Reformata, -rá-

események továbbiak →