A Világosság református egyházi műsor 2018. november 18-ai ajánlata

2018. november 17., szombat

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témái: Pál apostol missziói tevékenysége folytán zavargás tör ki Efezusban. Háromszáz éves a serkei református templom. A gályarabságra íélt prédikátorok megmenekülése.

Nemcsak ma, hanem már Pál idejében sem szerették azokat, akik rámutattak az igazságra, vagy akiknek a ténykedése folytán csökkent a hasznuk. Efezusban is, amikor Pál az Úr igéjét hirdetve egyre rosszabbul ment a Diana templomocskákat ezüstből készítő, majd azokat árusító Dimitriosznak, dühében fellázította az ötvösöket, hogy pusztítsák el azt, aki veszélyezteti a megélhetőségüket. De miért is került erre sor, s mi az üzenete ennek a történetnek, arról Misák Alica csilizpatasi lelkipásztor szól a hallgatókhoz.

1718-ban az úgynevezett Úrdombon építették fel Serkén a református templomot, a területet Vay Ádám serkei birtokos adományozta az akkori híveknek. Az alapító annak idején néhány birtokának zálogba adásával teremtette elő az anyagiakat az építkezéshez. A legenda úgy tartja, hogy az egykori vár faragott köveit az építők lehordták a várhegyről és abból húzták a falakat. A templom történetéről és a gyülekezet jövőbeli terveiről Nagy Ákos Róbertet, a Gömöri Református Egyházmegye esperesét kérdezzük.

Tovább folytatjuk a két héttel ezelőtti beszélgetésünket, amelyben Buza Zsolt lelkipásztorral felelevenítettük, hogy milyen nyomást gyakoroltak a vésztörvényszék előtt álló protestáns lelkészekre, hogy visszatérjenek a katolikus hitre és milyen büntetést kaptak azok, akik nem voltak erre hajlandóak. A beszélgetésünk harmadik, utolsó, egyben befejező részében a gályarabságra ítélt lelkipásztorok szenvedéséről és szabadulásáról lesz szó.

Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

Ismétlésre másnap, hétfőn 13.05 órakor kerül sor.

események továbbiak →