Nyilatkozat az alkotmánybírók választásáról

2018. november 16., péntek

A keresztyén egyházak és a Szlovákiai Zsidó Hitközségek Központi Szövetségének legfelső képviselői november 14-én találkoztak Pozsonyban, a Szlovákiai Püspöki Konferencia titkárságán, és nyilatkozatot fogadtak el az alkotmánybírók választásával kapcsolatban. A nyilatkozatot teljes terjedelmében közöljük.

A Szlovák Köztársaság alkotmánybírósága az alkotmányosság védelmének független bírósági szerve. Minden alkotmánybíró a saját személyében megtestesíti az alkotmányban rögzített értékek kezesét. Az alkotmánybíró a megválasztása után fogadalmat tesz, hogy védelmezni fogja az ember természetes jogainak sérthetetlenségét és a polgár jogait, valamint védelmezi a jogállam alapelveit.

Az alkotmánybíróknak tiszteletben kellene tartaniuk a Szlovák Köztársaság kulturális és lelki hagyományait, a jogállamot és az emberi jogokat, védelmezniük kellene a vallásszabadságot, el kellene utasítaniuk a rasszizmust, az idegengyűlöletet és az antiszemitizmust.

A Szlovák Köztársaság alkotmánya tükrözi a szlovák polgárok értékeit, megváltoztatni csak a demokratikusan megválasztott parlament által lehetséges. Ha a Szlovák Köztársaság jogállam, amelynek polgárjai a választások útján fejezik ki akaratukat és értékeiket, akkor minden megválasztott képviselőjének védelmeznie kell ezeket a polgárok által elvárt értékeket.

Ezen okoknál fogva szeretnénk buzdítani az erkölcsileg feddhetetlen és szakmailag kompetens személyeket, hogy a nehézségek ellenére, - amelyeket a jelöltség mellett való döntésük hozhat,- bátran és Isten segítségében bízva fogadják el a Szlovák Köztársaság Alkotmánybíróságának bírói tisztére való jelölést.

Reménységgel vagyunk, és kérjük a Mindenható Istent, hogy ezen értékek legyenek tiszteletben tartva a Szlovák Köztársaság alkotmánybíróinak kiválasztása és megválasztása során.

Pozsony, 2018. november 14.

 

Stanislav Zvolenský, pozsonyi érsek és SZPK elnöke, Szlovákiai Római Katolikus Egyház

Miloš Klátik, elnök-püspök, a Szlovákiai Egyházak Ökumenikus Tanácsának (EÖT) elnöke

Slavomír Sabol, püspökhelyettes, Szlovákiai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház,

Ján Babjak, eperjesi főérsek, a Főpapok Tanácsának elnöke, Szlovákiai Görög Katolikus Egyház

László Fazekas, a SZRKE püspöke, az EÖT alelnöke

Rastislav, eperjesi főérsek, Cseh-szlovák Ortodox Egyház

Igor Rintel, a Szlovákiai Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke

Ján Hradil, a Csehszlovák Huszita egyház püspöke

események továbbiak →